måndag 11 januari 2010

Lyft taket i föräldrapenningen

Vi höjer taket i föräldrapenningen!

Det är ett av flera politiska familjepolitiska beslut som vi inom Socialdemokraterna nyligen tagit beslut om.

Höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen är ett viktigt steg för att även den förälder som tjänar mest kan vara hemma när barnet är sjukt.

Givetvis måste det vara upp till familjen självt att bestämma vem som ska vara hemma från jobbet, men vi tror att både barnen och föräldrarna mår bra av ökad jämställdhet inom familjerna.

Vi är mycket tydliga med målen för vår familjepolitik: barnen först samt jämställdhet mellan män och kvinnor! Här är ytterliggare tre av våra förslag.

Trygg och bra barnomsorg - det finns få saker som är så viktigt för att jobbet ska fungera och ungarna ska må bra. Barn till föräldrar som arbetar obekväma tider borde har rätt till den trygghet som det innebär med en bekant plats, där sängen, gosedjuret, kompisarna och personalen finns för att med kvalitet ge barnen barnomsorg också på obekväm tid. Det finns inget barnperspektiv i att ena natten sova hos mammas kompis för att nästa natt sova hos farfar för att tredje natten vara hos mormor.

Vi vill ha en flexibel och tillgänglig barnomsorg som är trygg och fungerande även på kvällar, nätter och helger.

Den första tiden med ett nyfött barn kan vara alldeles kaotisk. Det mesta ställs på ända, och det krävs två föräldrar hemma för att få det att fungera. Därför införde socialdemokraterna de så kallade "pappadagarna" på tio dagar, då pappan kan vara hemma med familjen.
Vi vill nu utöka föräldrars möjligheter att vara hemma tillsammans när barnet är nyfött genom att utöka dessa första tio dagar till en månad.

Efter föräldraledigheten börjar den riktiga vardagen för småbarnsfamiljen. Många föräldrar tycker att det är skönt att komma tillbaka i arbete, men känner samtidigt stress över att inte få vara med sitt barn. Vi ser behov av att föräldrar får mer vardagstid med barnen. Många föräldrar efterfrågar också fler korta perioder av sammanhängande tid med barnen, utan att för den skull permanent gå ned i arbetstid, vara helt föräldralediga på nytt eller vara helt borta från arbetsmarknaden.

Vi vill undersöka om hur en utvecklad föräldraförsäkring kan svara upp mot behovet av mer vardagstid med barnen.

Utöver dessa portalfrågor arbetar vi hårt för att barnfamiljer ska få en enklare vardag. Bort med vabb-intygen, som varken minskar fusket eller gör barnen friskare.

Säkra pengarna till förskolan så att inte kommunerna kan "täppa igen" andra budgethål med statsbidragen.

Vi vill alltså öronmärka en del av kommunernas statsbidrag till förskolorna, och på sikt vill vi att förskolan ska vara avgiftsfri – för alla barn.

Carina Hägg, Margareta Persson och Helene Petersson, riksdagsledamöter S, Jönköpings län