fredag 15 januari 2010

(S) vill avskaffa arbetsgivaravgift

I Jönköpings län är drygt 4 000 unga arbetslösa. Men enligt svenskt näringlivs prognos kommer ungdomsarbetslösheten att öka till uppåt 30! procent 2010 i Sverige. En utveckling som borde tas på största allvar av alla politiker. Vi socialdemokrater lägger skarpa förslag. Och jag har redan fått positiva reaktioner på mitt iniativ idag. Några media i länet har också snabbt följt upp några av förslagen:

"Carina Hägg (S) oroar sig för den ökande ungdomsarbetslösheten.

Avskaffad arbetsgivaravgift. Åtminstone för de företag som anställer en långtidsarbetslös ungdom. Det föreslår bland annat Socialdemokraterna i sitt nya budgetförslag.

Socialdemokraterna vill införa 4 000 förstajobbetavdrag, varav 160 ska gå till företag i Jönköpings län som anställer en långtidsarbetslös ungdom.

Avdraget ska innebära att arbetsgivaren får göra ett avdrag på två tredjedelar av lönekostnaden.

Socialdemokraterna föreslår även sänkt arbetsgivaravgift med 15 procent för enmansföretagare som gör sin första anställning samt avskaffad arbetsgivaravgift för de företag som anställer en arbetslös ungdom mellan 20–25 år.

Socialdemokraterna vill även se en förändring i Arbetsförmedlingens sätt att arbeta.

– Vi vill att arbetsförmedlingen ska ge insatser från dag ett, till skillnad från dagens väntetid på 90 dagar, säger riksdagsledamoten Carina Hägg. "

http://www.jonkoping.nu/?option=com_content&task=view&id=11906&Itemid=2
http://hogland.nu/?option=com_content&task=view&id=11906&Itemid=2
http://finnveden.nu/?option=com_content&task=view&id=33121&Itemid=2