fredag 1 januari 2010

Prioriteras hiv/aids eller inte?

Även om jag är inte ensam om att drömma om ett vaccin mot hiv/aids räcker inte önskedrömmar - det krävs också pengar. Men jag har verkat tvärpolitiskt med enskilda kolleger såväl i som utanför riksdagen för insatser mot hiv/aids. Konsekvenserna av hiv/aids är så omfattande att det är önskvärt med en bred politisk samling för insatser internationellt. Hiv/aids påverkar individer dramatiskt liksom hela samhällen.

Samtidigt motarbeter starka moralkonservativa grupper områden som kunskap, kondomanvändning, jämställdhet och undervisning av unga. Och att även de krafterna återfinns inom riksdagens högerpartier och internationella nätverk har jag inte varit sen att peka på. Men nu ser vi att hela SRHR-området prioriteras ned och ofta tom bort från de politiska samtalen. Ett stort svek.

Barn dör i onödan, löd rubriken i Kyrkans Tidning 2009-11-26 06:00. Vi, dvs jag och kollger från Kd, M, C, Fp, V och Mp skrev - Den 1 december är det den internationella aidsdagen. En dag då vi blir välbehövligt påminda om en av vår tids viktigaste utmaningar. UNAIDS rapporterar att ungefär 33 miljoner människor lever med HIV. Av dessa bor 22 miljoner i Afrika söder om Sahara. Hissnande siffror när vi stannar upp och tänker på att varje siffra i statistiken är en människa. Vi som är engagerade inom den Svenska sektionen av AWEPA, European Parliamentarians for Africa, tog också upp forskning kring vaccin väl medvetan om det viktiga svenska forskingsstödet. Men blev högerpartiernas ord till sand.

Biståndsminter Gunilla Carlsson sa under ett besök i Botswana - En annan stor utmaning som kan hota hela samhället är den stora hiv/aids-spridningen, ett allvarligt problem i Botswana. Sedan stängde regeringen svårförståeligt ambassaden i Gaborone.

Och under ordförandeskapet i EU var det Biståndsminister Gunilla Carlsson uyppgift att presentera den särskild EU-deklaration om hiv och aids på Världsaidsdagen i Pretoria, Sydafrika. Hon sa bla att hiv/aids idag kräver en starkare respons än tidigare. Jag undrar hur?

För hur ser det i praktiken ut bakom orden om att priortera hiv/aids. Går skattesänkningar före även insater på detta område. Påverkar nedskärningarna i biståndet även Sidas stöd på hiv/aids området. Regeringens instruktion till Sida vad gäller nedskärningarna uppges vara att söka hålla biståndsnivåerna bilateralt i Afrika såväl som i konflikt- och postkonfliktländerna. De anslag som får stå för de största besparingarna är de regionala och globala programmen samt forskningsanslaget. Det senare är oroande.

Nedprioriteringar som återspeglar även hiv/aids resurserna. Sida själv uppger att det svensk-norska regionala hiv/aids teamet i Lusaka, som är det team som hanterar de största Sida-resurserna för hiv/aids, får i år ca 290 MSEK vilket är ca 59% av Sidas totala hiv/aids stöd 2009. Lusaka-teamet, som hanterar stöd till regionala hiv/aids program i Afrika, kommer att drabbas mkt hårt av nedskärningarna då de kommer att gå från 290 MSEK 2009, till 170 MSEK 2010. Det innebär en minskning på hela 41 %.

Nästa området som kommer att drabbas hårt är stöd till hiv-forskning. I år har forskningsavdelningen allokerat 75 MSEK till hiv-forskning. Nästa år räknar de med att ha en allokering till hiv på vad som nu bedöms till ca 40 MSEK. Det är en neddragning på ca 47%. De som hoppats på Ewa Björling M, själv forskare på området och som återkommande hade hiv-forskning i riksdagens Kammare bland talepunkterna under sin tid som riksdagsledamot är idag självklart besvikna.

Men vilken av dessa två områden, hiv/aids stöd genom regionala program i Afrika eller stödet till forskning som kommer att drabbas hårdast av nedskärningarna vet jag inte idag. Andra delar som hanterar hiv/aids stöd kan klara sig bättre. I Sydafrika kommer Sidas stöd på hiv/aids området att öka från 40 MSEK i år, till 45 MSEK 2010. Men om man samtidigt drar ner för NGO mfl så kan jag inte räkna ut om anslagen totalt går upp eller ner till Sydafrika. Även för Uganda har man talat om att stödet ska komma att gå upp, från 10.7 MSEK i år till 18,8 MSEK 2010 samtidigt som Biståndsminister Gunilla Carlsson M talar om att frysa biståndet till landet. Så vad som gäller är även här oklart. Globala Program handlägger hiv/aids stöd på 60 MSEK i år och den nivån ligger kvar för nästa år enligt statistikenhet men för mycket ser det oklart ut för 2011.

Men vi ska inte bortse från Sidas stöd till hälsossystemstärkande program även är ett bidrag till hiv/aids arbetet i de utsatta länderna. Sverige, liksom de flesta andra bilaterala givare, försöker ju mer och mer gå mot större programansatser och stöd till hela sektorer, där ländernas egna fattigdomsplaner och strategier är styrande. Men risken för att kvinnors rättigheter och erfarenheter prioriteras bort ökar samtidigt som Sveriges regering drar sig undan de samtalen. Vilket i sig leder till att negativa faktorer för smittspridning i ökad utsträckning får stå oemotsagda.

Att Utrikesminister Carl Bildt M inte prioriterar kvinnors rättigheter är väl heller ingen okunnig om längre. Den region som är värst drabbat av av hiv/aids får ta en orilmligt stor del av nedskärningar. Att Sidas stöd till regionala hiv/aids program i Afrika söder om Sahara drabbas medför att det viktiga och mera långsiktiga forskningsstödet till hiv/aids krymper dramatiskt.

Så även på område hiv/aids bekämpning vinner politiken på rödgrön samverkan.