tisdag 12 januari 2010

FRÅN BÄNK 216: Ett gott nytt rödgrönt valår

JAG SKRIVER: Nu har vi lämnar vi EU-året med val till parlamentet och ordförandeskap för EU bakom oss. Regeringen gjorde ett blekt intryck och klimatmötet i Köpenhamn lyckades som väntat inte. Att spänna sin båge blev inget talregel för statsminister Reinfeldt.

Med bra beslut på Jobbkongress pekade vi Socialdemokrater ut färdvägen inför valet 2010. Som socialdemokrat vill jag utveckla Sveriges förmåga att skapa nya jobb och företag. De är grunden för vårt välfärdssamhälle. Företagare måste ha rätt till samma trygghet som de anställda. Jag tänker till exempel på de trygghetssystem som finns när man får barn, blir sjuk eller arbetslös.

Det är viktigt att underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer ska få ta med sig mer trygghet från den föregående anställningen.

Jag anser att det är viktigt att uppmuntra nyföretagandet bland kvinnor. Därför behövs det mer av finansierings- och rådgivningsinsatser som vänder sig särskilt till kvinnliga nyföretagare och som innebär ett konkret stöd i uppstarten av det nya företaget.

Det måste bli enklare att starta och driva företag i Sverige. Satsningen på digital samordning av myndigheterna mot företagare behöver exempelvis förbättras. Ett sätt kan vara att inrätta en tillståndsportal där företagare på ett och samma ställe ska kunna ta del av vilka tillstånd som krävs för deras verksamhet och även kunna ansöka om dessa tillstånd genom portalen.

Jag anser att det behövs fler regionala exportrådgivare som kan stödja småföretagen. Tjänstesektorns möjlighet till export måste uppmärksammas tydligare. Det behövs särskilda insatser för att stärka den växande miljöteknikbranschen.

Utbildningen av exportsäljare på universitet och högskolor behöver utvecklas och de svenska underleverantörernas ställning behöver stärkas genom en kombinerad satsning på investerings- och exportfrämjande verksamhet. En nära samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter är en väg som bidrar till industriell och ekonomisk utveckling i vårt land. Det är en väg som ger oss hög sysselsättning och en stark välfärd.

Jag anser att vi borde gå vidare med de strategiska branschprogram som togs fram under 2006 i samarbete med arbetsmarknadens parter. Dessa omfattade sex svenska nyckelbranscher: fordonsindustrin, läkemedels-/bioteknikindustrin, metallurgiindustrin, flyg-/rymdindustrin, IT-/telekomindustrin samt skogs-/träindustrin. Branscher som är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Strategiprogrammen innehåller en rad konkreta åtgärder som ska genomföras för att stärka de berörda industriernas internationella konkurrenskraft. Bland annat handlar det om åtgärder för att höja kunskaps- och tekniknivån. I varje bransch inrättades ett branschforskningsprogram för att stärka innovation, produktutveckling och produktion. Det är nu dags att gå vidare med nya och förstärkta åtgärder inom de befintliga branschprogrammen.

Jag fortsätter gärna att diskutera de möjligheter som länsbor ser framför sig. Förslag som jag kan ta med till vårens riksdagsarbete. Och jag önskar er ett gott rödgrönt valår 2010.

CARINA HÄGG, s,
BÄNK 216

Publicerad: 2010-01-12 10:50:0 http://www.hemsidan.net/?n=15658