torsdag 7 januari 2010

Byt ut Anna Skarhed som utredare

Regeringen har utsett Anna Skarhed till Justitiekansler. Denne har till uppgift att i likhet med Riksdagens ombudsmän utöva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs och har även en övergripande tillsyn. Man har t ex fattat beslut i det så kallade bordell-ärendet.

Anna Skarhede tillträdde dock som Justitiekansler innan hon avlämnar utredningen om sexkösplagen. En utredningen bedrivs med påfallande slutenhet. Jag hade velat se en parlamentarisk utredning, allternativt knyten till en referensgrupp med representanter för riksdagens partier. Nu kan man inte bortse från bilden av ett underhandsuppdrag styr utredningen.

Har man också som jag följt hur regeringens skjutit ansvaret från sig nationellt, vägrat ratificera Europarådets konvention mot trafficking och dragit sig tillbaka fån det europeiska och internationella engagemanget som Sverige varit känt för, så blir man inte mindre orolig. Språket har försvagats och maktanalyer liksom kunskap har sparkats ut från departement.

Vi ser också att prostitutionslobbyn med regeringens goda minne fått luft under vingarna. Högerpartiernas unga sänds till Timbro där de cyniskt skolar medlemmar, flickor och pojkar i för ungdomsförbunden om att kvinnor kan säljas för sexullet utnyttjande.

Våra myndigheter känner signalerna och minns att Fp och M var emot sexköpslagen när den infördes. Under 2006 la företrädare för C, Fredrik Feldreich en motion i riksdagen. Vi ser mönstret, CUF skickas ut för att bana vägen för C högersvängar. Hanna Wagenius, riksdagskandidat för Jämtland och ledamot i CUF:s förbundsstyrelse har skapat fb gruppen Slopa Sexköpslagen! och känd för sina attacker sexköpslagen upprörs däremot själv över att hon riskerar tvingas till naken-scanning på flygplatser.

Kd som velat kriminalisera såväl de prostituerade som torskarna har ändå värnat om sexköpslagen men nu har det blivet tyst även från det hållet menjag hoppas ännu att inte Kd-kvinnorna tystats.

För även om planen med att införa sin nygamla politik skulle kommit tidigare under innevarande mandatperiod är nu tidsplanen att ett betänkande ska hinnas presenteras för riksdagen under våren. Visst väl förpackad av PR-folket med någon slogan typ "hårdare lag" på någon punkt för att debatten ska fastna där. Men det är sexköpslagen regeringen är ute efter.

Frågan är om regeringen kommer att orka detta under våren och hur klokt är det för dem att prioritera att riva ner sexköpslagen så nära valet.

Även om det nu skulle ges vare sig tilläggsdirektiv eller underhandsdirektiv är det olämpligt att Skarhed upprätthåller två uppdrag som inte kan ses som förenliga med varandra.

Trovärdigheten som utredare skadas ytterligare men även Justitiekanslerns ämbete.

Så min uppmaning och fråga bli vid vilken tidpunkt avser regeringen att skilja Anna Skarhed från uppdraget som utredare av sexköpslagen?