måndag 11 januari 2010

Högerkristna och Högermuslimer

En ny nättidning, Väranmo.Nu har sett skärmens ljus i Värnamo, välkommen. Så nu har jag såväl författat som fått min text publicerad. Ska även följa tidningen framöver. Vi kan få en spännade debatt där en rödgröna politik får ett berättigat utrymme. Nu ska tangenterna slipas....

Högerkristna och Högermuslimer

Socialdemokraterna följer med oro den religiösa extremismen inom såväl kristna som muslimska samfund. Vi ska reagera mot extrema gruppers förtrycker oberoende av vilken kappa de draperar sig i. Trångsynthet, intolerans och rädslor av olika slag ska inte ges en framskjuten plats i samhället. Men jag oroas för att vi ska hamna på defensiven och tvingas försvara rättigheter som vi trodde var säkrade för all framtid. Vi får därför aldrig glömma att basen för att driva den politik vi tror på är ett öppet och tolerant samhälle.

Inte minst har S-kvinnor varnat för följderna av extremism. De högerkristna som av historiska skäl haft en stark bas i vårt län att utgå från känner vi. Under trycket av demokrati och det öppna samhället har de tvingast tillbaka i flera sakfrågor. Ändå är den kristna högern fortfarande livskraftig i politiska strukturer, främst möter jag dem inom Kd. De högerkristna har alltid ägnat sig åt symbolfrågor som, abortmotståndet och heterosexualiteten som norm för samlevnad. Något som vittnar om ett behov att kontrollera. I grunden är det samma kontrollbehov som präglar högermuslimer.

Ytterst drabbas flickorna och kvinnorna. Internationell har vi sett hur högermuslimer och högerkristna förnekat kvinnor rätten att styra över sina egna liv. Kvinnor som tvingas underkasta sig oönskade graviditeter och dör i sviterna av illegala aborter. Kvinnorna som förnekas rätten att styra över sina egna liv. Drabbas gör också alla de som inte lever upp till mullornas och kyrkornas uppfattning om normal sexualitet. Religiösa ledare som påstår sig representera alla troende för fram konservativa politiska uppfattningar med anspråk på att representera en djupare sanning. Men konservativa religiösa ledare kan aldrig representera alla troende. Det gäller biskopar och pastorer lika väl som imamer.

Jag vet att det finns många män som inte gillar S-kvinnors politik. Men det är ändå första gången i vår drygt 100-åriga historia som män vill avsätta vår ordförande! Allra mest förvånande är att Abdiresak Waberi (M), riksdagskandidat från Göteborg, har undertecknat ett upprop på facebook. Waberi som tycker att män ska ha fyra fruar och att en man kan slå sin fru och att sex före äktenskapet är förbjudet har retat sig så på S-kvinnor att och han uppenbarligen tacksamt emot varje tillfälle att visa sitt avsky. Men hur är det möjligt för en kandidat till riksdagen att vara okunnig om att endast S-kvinnors medlemmar kan avgöra vem som företräda oss?

Samtidigt måste vi inse att extremisternas åsikter slår an. Många djupt troende människor och många sökande ungdomar uppfattar dem som rena och tydliga i sin lära. Många män är oroade över att deras ställning i familjen och i samhället ska försvagas. Samtidigt som det visar hur lite kunskap politiska partier har om extrem islam. Om vi menar att demokrati innebär att åsikter fritt ska debatteras måste vi ständigt vara beredda att ta debatten. Så också med muslimska extremisterna som skaffar sig inflytande genom att gå in som medlemmar i politiska partier. Vi har alla ansvar att se till att hålla extremister borta från politiskt inflytande.

Jag var själv närvarande vid det seminarium i Tensta träff där jag fick höra hur företrädare för organisationer som får statliga medel försvarade Al Shababs rekryteringar av rinkebyungdomar till kriget i Somalia. Jag blev chockad men kände mig samtidigt glad över att tenstaseminarierna gör det är möjligt att föra en diskussion kring dessa frågor. Det är hoppfullt när hipphopparen Kadaffi Hussein modigt tar avstånd från extremister. Han och en majoritet vill att människor oavsett bakgrund ska kunna leva tillsammans. Men det kommer an på oss alla som vill leva i ett samhälle präglat av mångfald och tolerans att ta aktiv del i motståndet mot intoleransen. Extremister ska inte styra samhällsutvecklingen.

Jag har dessvärre konstaterat att högeralliansen stå bakom Waberi. Men det betyder inte att högern har sina väljare i Värnamo med sig.

Carina Hägg, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/ måndag 11 januari 2010