måndag 1 februari 2010

S-kvinnor stödjer nytt krav på handlingsplan mot våldtäkt

"I ett gemensamt nationellt upprop, som inleds måndagen den 1 februari, kräver 8 organisationer att regeringen antar en särskild handlingsplan mot våldtäkt och övrigt sexuellt våld. Bakom initiativet står bland annat Amnesty, RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning och Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer.

Under 2009 polisanmäldes över 4 000 våldtäkter. De flesta våldtäkter anmäls dock inte och mörkertalet är stort. Majoriteten av de anmälda våldtäktsärendena läggs ned, bara 15 procent leder till åtal. Ännu färre leder till fällande dom. Trots detta anser jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (Fp) att regeringen gör tillräckligt i detta område för att bekämpa och utreda våldtäkter och att en särskild handlingsplan inte behövs. Detta rimmar illa med regeringens nya "jämställdhetsprofil".

S-kvinnor har tidigare genom bl.a. genom riksdagsledamoten Carina Hägg (s) och S-kvinnor i Jönköpings län krävt att regeringen antar en särskild handlingsplan mot våldtäkter och annat sexuellt våld och välkomnar därför att dessa åtta organisationer också sätter krav på regeringen." / S-Kvinnor - förbundet

Jag har även framfört att Fallet nedlagt – Amnestys rapport om våldtäkt i Norden skulle tas upp av regeringen inom ramen för Nordiska Rådet. Något som lika lite som kravet på en Nationell Handlingsplan har beaktats av ansvariga ministrar. Och frågan om ungas utsatthet har särskilt lyfts av FN rapportören men mötts av tystnad.

Men detta är även frågor som tas upp i Europarådet. Men arbetet mot våldtäkterna har nedprioriterats av regeringen . Nu läser jag rubriken att Regeringen Reinfeldt sviker våldtäktsoffren på Newsmill och de 8 organisationerna skriver:

"Nyligen riktade Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg en tydlig uppmaning till de europeiska regeringarna och parlamenten att hantera frågan om våldtäkt och sexuella övergrepp på större allvar. I kommissariens mandat ingår att identifiera eventuella brister i lagar, regler och praxis i Europarådets 47 medlemsländer. Respekten för den personliga integriteten är en av de mest centrala aspekterna av mänskliga rättigheter, och sexuellt våld ska ses som ett av de allvarligaste människorättsproblemen i vår tid, skriver Hammarberg. Det måste vara en politisk prioritet att skydda kvinnor från sådant våld. Staterna måste göra mer för att förhindra våldtäkt och lagföra dessa brott. Ett första steg är att undersöka varför det är så få fall som leder till fällande dom - och att åtgärda denna brist, menar Hammarberg."

Kan bara instämma med Hammarberg, alla organisationer och de som signerar uppropet