måndag 22 februari 2010

Skattesänkningar leder inte till nya jobb

Den moderatledda regeringen har netto sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor. Skattesänkningar som nu regeringen lånar till för att kunna betala. Maria Larsson Kd, Helena Bouväng M och Annie Johansson C slösar hellre bort skattemedel än investerar för framtiden för nya företag och nya jobb. Detta sker samtidigt som många kommuner och landsting tvingas säga upp personal i välfärden, för att regeringen har tillfört för lite resurser. Enligt regeringens prognos kommer det att finnas 60 000 färre lärare, vårdbiträden och andra offentliganställda 2011 än 2008.

Totalt vill de borgerliga partierna fortsätta att sänka skatten. Nu med över 80 miljarder kronor. Det är lika mycket som den totala kostnaden för hela rättsväsendet, barnbidraget och bostadstillägget för pensionärer samt hela den statliga kulturbudgeten.

När arbetslösheten växer drabbar det hela samhället. De arbetslösa får mindre inkomster. Samhället får lägre skatteintäkter. Klyftorna växer och välfärden drabbas. Att i detta läge sänka skatten på lånade pengar är en oförnuftig ekonomisk politik. Jag vill i stället att vi möter den växande arbetslösheten med investeringar i framtidens jobb, nya resurser till välfärden, ökad rättvisa och med att ta ansvar för ekonomin. Genom att sätta jobben först kan vi få fart på tillväxten och öka resurserna till välfärden.

För mig som socialdemokrat är en solidarisk skattepolitik a och o. Huvudsyftet med att betala skatt är för mig att finansiera de samhällsnyttigheter som vi alla behöver. Skatt efter bärkraft är ett effektivt sätt att fördela välstånd och möjligheter rättvist.

Skatterna ska minska klyftorna, inte öka dem. Det åstadkoms bäst om skatterna finansierar en välfärd av hög kvalitet i hela landet som alla får del av efter behov. När skatterna sänks så kraftigt att det går ut över välfärdens kvalitet ökar istället klyftorna och friheten begränsas. Vi kan i dag se att kommunerna får dra ett allt tyngre ekonomiskt lass då staten vältrar över kostnader. Men högerregeringen skjuter också över skulden till nästa generation, de unga.
Skattesänkningarna har ökat orättvisorna mellan människor, grupper och bostadsorter under den borgerliga regeringens styre vilket skapar nya konflikter i vårt samhälle. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått nästan lika mycket som 60 procent av folket tillsammans. Kvinnor har fått mindre än hälften av skattesänkningarna trots att de utgör mer än hälften av befolkningen. Anser Maria Larsson(KD), Annie Johansson(C) och Helena Bouveng(M) att detta är en rättvis politik? Hur kan ni som kvinnor ställa er bakom denna politik? Att slösa bort våra gemensamma skattepengar på skattesänkningar istället för att förbättra välfärdssamhället är för mig oerhört främmande.

Jag anser att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd ges efter behov. Skattesänkningarna leder inte till nya jobb, utan ökar klyftorna mellan människor och urholkar landets ekonomi.

publicerat i dagens Värnamo Nyheter