fredag 26 februari 2010

Jämställdhet, makt och beslutsfattande, UNIFEM 23 april

Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare? Vi i UNIFEM nationell kommitté har idag planerat för en nationell konferens, Jämställdhet, makt och beslutsfattande.

Save the date – den 23 april 2010. Med avstamp i 15-årsjubileet av FN:s handlingsplan från Beijing sätts ett särskilt fokus på frågor om makt och inflytande. Hur långt har det nationella och internationella arbetet kommit inom dessa områden? Hur ser det ut i Sverige? Och framförallt - hur går vi vidare?

Inbjudna talare är bland andra Ines Alberdi, chef för FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM), Carolyn Hannan, tills nyligen chef för FN:s enhet för jämställdhetsarbete (DAW), Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby och Christina Franzén, prisbelönt för sitt arbete om hur man praktiskt arbetar med jämställdhet i organisationer. Under eftermiddagen genomförs seminarier där möjlighet ges att ta del av en helt färsk rapport om uppföljningen av Beijing +15, samt det pågående arbetet i kommuner och landsting för att öka jämställdheten vad gäller makt och inflytande.

Konferensen arrangeras av UNIFEM nationell kommitté i Sverige och KRUS Kompetensrådet för utveckling i staten som leder regeringsuppdraget om kvinnors karriärutveckling, Staten leder Jämt.

Följer du, eller arbetar med jämställdhetsfrågor inom stat, kommun, landsting, organisation eller näringsliv, är detta en konferens du inte får missa.

epost Beijing15@unifem.se