torsdag 4 februari 2010

Rolf K Nilsson (M) hemlighet?

Jag vill att Utrikesminister Carl Bildt utreder den eventuella dumpningen i Östersjön som oväntat kommit upp på den politiska agendan Bildt säger sig vara ovetande om uppgifter som hävdar att ryssar dumpat kemiskt och radioaktivt avfall i Östersjön. För mig är det nya uppgifter som nått mig via media.

Men nu sitter just nu vid Vätterns kant och vet att det har dumpats ammunition i den sjön. Det kan har skett även i Östersjön och av olika makter. Vapen som sjöminor och senapsgas som läckt ut känner inte minst sjömän allt för väl till.

Nu är det dock inte bara historiska händelser som tas upp även om de kan var nog som problematiska att hantera. Det görs gällande att dumpnig ska ha skett så sent som på 1990-talet.

Men jag kan inte paddla ut för att kolla kolla själv. Och jag begär inte heller att Bildt ska ge sig ut i en livbåt för att ro. Men han har till sitt förfogande Utrikesdepartementet och partivännen Tolgfors har ansvar för marinen. Det ger regeringen större förutsättningar att i dubbel bemärkelse kunna gå till botten med alla uppgifter - är det en anka, läcka eller på djupaste allvar.

Är det felaktiga uppgifter som sprids så vill säkert de som anklagats, ryssar, få en dementi.

Men kanske svaret finns närmare än i Moskva. För den moderata ledamoten Rolf K Nilsson, försvarsutskottet har enligt egen utsago känt till dessa uppgifter sedan ett helt år. Kan dessa moderater inte prata med varandra så lovar jag att det finns socialdemokrater som vill lyssna på Nilsson.

Det är rimligt att en riksdagsledamot i en fråga av denna dignitet vill medverka till att bringa klarhet i så allvarliga uppgifter. Det tror jag också Nilsson vill nu.

Att Gotland är extra berört behöver jag inte påminna om.