måndag 1 februari 2010

SÄPOS ansvar

Extremism väcker alltmer debatt i Sverige men också utomlands. Rinkeby, Pekgul och Hussein är numera kända även bla för News York Times läsare.

Vi talar om förhållandevis få personer. Men det är inte ett visst antal extremister som avgör om människor känner rädsla eller inte. Utan det är hoten!. Och att de följs av brist på stöd av myndigheter, inte minst frånvaron av såväl den öppna polisen som säkerhetspolisen.

Riksgränser stoppar inte extremister av olika slag från att ha kontakter. Så även den radikalisering jag följt är flera orsaker så var det hög tid att sätta ner foten, det gör S-kvinnor.

Jag har mött tjejer och lokalpolitiker som sagt sig inte våga ge utryck för sin mening. Och när människor vågat hävda sina eller andras rättigheter har hot framförts. Men utan att de har fått det stöd och skydd som varit påkallat mot bakgrund av situationen. Och de politiska företrädare som möts av hot efter att ha tagit en samhällsdebatt ska inte behöva mötas av ord som att de får skylla sig själva som debatterar mot som i det här fallet extremister.

Genom Kadafi Husseins kamp har vi fått ökad kunskap om den somaliska extremistgruppen al-Shabab. Men vi vet idag dessvärre även mer om efterföljande hot. Och att skyddsbehovet ska vara avgörande och inte bostadsorten.

Men gruppen som kan få personskydd är idag smalt definierad av Säpo liksom uppdraget. Men Säpo har inte bara ansvar för personskyddet av statsledningen utan också för författningsskyddet där yttrandefriheten ingår. Regeringen har därför mot bakgrund av det bristande personskyddet anledning att förtydliga uppdraget till Säpo. Jag ser även möjligheter i att utveckla myndigheters förmåga att analysera hotbilder. Jag vill att fler inte färre ska våga försvara demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i våra bostadsområden.

Mot bakgrund av vad som framkommit frågar jag Justitieminister Beatrice Ask vad regeringen vidtagit för åtgärder för att vidga personkretsen för personskydd och utveckla förmågan att analysera hotbilder

Anna Dahlberg: Skyddslös i Sverige, Den som blir mordhotad i Sverige får skylla sig själv. http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.1864044/anna-dahlberg-skyddslos-i-sverige

eden Rattled by Somali Militants in Its Midst - The New York Times
http://www.nytimes.com/aponline/2010/01/24/world/AP-EU-Sweden-Somali-Extremists.html