torsdag 18 februari 2010

C jobbpeng.är inte svaret

Jag anser inte att införandet av en jobbpeng löser problemet med arbetslösheten. Det är att göra det väl lätt för sig. Problemets kärna är att det finns för få jobb i förhållande till hur många människor som vill ha ett jobb. Och det löser man inte genom att införa en jobbpeng.

I 2010-talets Sverige måste arbetslinjen också vara en utbildningslinje. Vi behöver ett kunskapslyft, en kompetensförmedling snarare än arbetsförmedling och en kompetensförsäkring för alla löntagare.

Vi vill öppna dörrar till ett livslångt lärande.

Det ska finnas återkommande möjligheter till utbildning för alla, inte bara några. Möjligheterna till kompetensutveckling på jobbet måste bli bättre. Tiden mellan två jobb ska vara tid av lärande och utveckling – inte utslagning.

Jag är övertygade om att entreprenörskap ger högre tillväxt och fler jobb inför framtiden. Med vårt socialdemokratiska företagarprogram vill vi stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag.

Vi avvisar regeringens idé om att Sverige ska konkurrera med låga löner. Det är genom att investera i en starkare innovations- och kunskapsmiljö som vi kan behålla och utveckla Sveriges topposition som ett produktivt och kreativt land.

Mot vår framtidsinriktade politik står en arbetslöshetsallians. En allians som lovade fler jobb men levererade färre.

En allians som lovade att färre skulle hamna i ett utanförskap men levererade ett ökat utanförskap.

Lika aktiva som de har varit i att öka klyftorna lika passiva har de varit inför arbetslösheten. Det är uppenbart att skattesänkningar inte ger fler jobb.

Centerpartiets förslag att införa en jobbpeng är lika lite som orättvisor inte lösningen på Sveriges problem.