onsdag 3 februari 2010

Alliansens sjuka utförsäkringspolitik

Dagens situation är orimlig. När man är sjuk ska man kunna fokusera på att bli frisk. Detta var ett arbete den dåvarande Socialdemokratiska regeringen inledde förra mandatperioden. Faktum är att sjukskrivningarna, enligt försäkringskassan, minskade mer under (S)-regeringens sista tre år än under den borgerliga regeringens första tre år. Jag besökte Försäkringskassan, talade med ledamöter i sociala nämnder, fackliga företrädare och berörda privatpersoner. Det var även en livlig, j stundtals även en het debatt. Så att påstå att vi inget gjorde är en grovt felaktig beskrivning. Men jag lyssande och lyssnade in ansras synpunkter och inte minst kunskap.

Vill även ändå understryka här som i i varje samtal om de hårda sjukskrivningsreglerna att allt inte var bra innan moderaterna tog över, vi hde mer kvar att göra. Men den borgerliga regeringens förändring av sjukförsäkringen har olyckligt nog lett till större utslagning av människor. Det borde varit rehabilitering som gällt i mer än retoriken. Att kräva att en sjuk person ska säga upp en deltidanställning eller söka, som det heter, på hela arbetsmarknaden är djupt okänsligt.

För oss är viktigt som på både vår jobbkongress och i den rödgröna överenskommelsen om en ny sjukförsäkring betonar såväl en trygg inkomstförsäkring och trygghet i aktivt stöd tillbaka. Vi har ett tydligt fokus på rehabilitering, en förstärkt arbetslinje och varje människas rätt att få ta del i arbetsgemenskapen. Vårt alternativ innehåller en rad avstämningspunkter där individen ska ha rätt att få aktiva insatser under hela sjukskrivningen, inte stelbenta tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet. Det är en stor och avgörande skillnad mot den politik som Moderaterna och dess allianskollegor drivit igenom.

Jag ser i insändare från högerhåll texter som att "Det omfattande fusk som tidigare förekom benämnde försäkringskassorna ... som ett överutnyttjande av systemet." Nya forskningsrön av Björn Jansson talar emot dessa påstående. Jansson skriver den 30 januari på DN debatt att den höga sjukfrånvaron beror på …"det havererade rehabiliteringssystemet, inte överutnyttjande eller påståenden om fusk." Jansson skriver vidare att: "Efter regeringsskiftet har alliansregeringen byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag."
Politik måste hela tiden omprövas, det gäller även Moderaterna.

Istället för att försöka tysta debatten genom att förtränga det faktum att sjuka människor blir utförsäkrade av de nuvarande reglerna borde insändarskribenterna ställa sig på de utsatta människornas sida och våga vara självkritisk mot sin egen regering.

Janssons nya forskningsresultat säger oss att vi inom det rödgröna samarbetet är på rätt väg: Vi menar att sjuktalen kan sjunka också med en positiv människosyn och en heltäckande sjukförsäkring, med både ekonomiskt stöd och stöd tillbaka till arbete.