onsdag 3 februari 2010

Handlingsplan mot våldtäkter i Jönköpings län

Enligt ny statistik från BRÅ har sexualbrotten/våldtäkt ökat mellan 2008-2009 med närmare 10 procent i Jönköpings län.

Som jag skrev här så tog den 1 februari inledde åtta organisationer ett upprop, Amnesty. Alla kvinnors hus /Team för våldtagna, RFSU, RFSL, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund, SKR och UNIFEM Sverige för att få regeringen att anta en särskild Nationell Handlingsplan mot våldtäkt och annat sexuellt våld.

Jag anser liksom Amnesty mfl att en handlingsplan är helt avgörande för att vända den negativa utveckling vi fått i Sverige. Och menar att det är inte bara storstädernas flickor och kvinnor som drabbas utan även landsbygdens. I mitt eget hemlän Jönköping har sexualbrotten ökat med närmare 10 procent enligt nya uppgifter från Brottsförebyggande rådet. Det skulle det vara oerhört positivt om kommuner i Jönköpings län blir de första som tar initiativ till Handlingsplaner.

Jag har motionerade om upprättande av en Nationell Handlingsplan mot våldtäkter redan i höstas. Det det behövs även kommunala handlingsplaner för att hitta de bakomliggande orsakerna och sätta in förebyggande insatser mot våldtäkter. En Handlingsplan är ett viktigt verktyg för att omvandla ord till handling i en prioriterad fråga. Sveriges ambition att vara ett föregångsland inom jämställdhet är positivt men det gör också att vi har höga förväntningar på regeringens arbete i frågor som rör jämställdhet. Att snabbt minska våltäkterna i länet är angeläget, då kan vi ta hjälp av Handlingsplaner.

Jag anser att det även behövs kommunala Handlingsplaner för att hitta de bakomliggande orsakerna och sätta in förebyggande insatser mot våldtäkter. En Handlingsplan är ett viktigt verktyg för att omvandla ord till handling i en prioriterad fråga. Vi kan gå före och visa på goda exempel.

Men det finns också stora behov av forskning när det gäller underliggande orsaker till våldtäkt och andra sexualbrott samt hur och varför våldtäktsbrottsligheten utvecklas så negativt som den gör i Sverige. Men det finns också behov av en handlingsplan som bland annat fokuserar på förebyggande insatser. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat markant de senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapporter har det skett en särskilt stor ökning av våldtäkter där mindre våld använts men också där gärningsmannen är helt obekant eller mycket ytligt bekant med offret. Och det kan bero på flera omständigheter. Genom sexualbrottslag 1 april 2005, vidgas våldtäktsdefinitionen till att omfatta händelser som tidigare inte rubricerats som våldtäkt. Toleransen mot våldtäkter har minskat. Och den debatt vi haft i media och bland allmänheten har varit intensiv och engagerat folk till en attitydförändring som gjort att allt fler gör en anmälan. Men våldtäkt i en nära relationer kan det vara svårt att tala om. Det är lättare att anmäla gärningsmän man inte känner än de som står nära. Något vi känner igen från våld mot kvinor och sexullt vål är en del av genderbaserat våld. Slutligen så har antalet våldtäkter faktiskt har ökat!

Svenska Amnesty rapport, "Fallet nedlagt", visar på briste men regeringen menar att de redan gör det som behöver göras på området. Statistiken visar dock något annat, en oroande utveckling.