torsdag 25 februari 2010

Snön faller och fäller tågen, på Värnamo.NU

Snön har fallit med kaos i tågtrafiken som följd. Vi är tusentals som drabbats såväl lokalt som regionalt. Många har inte kunnat ta sig till jobben och näringslivet påverkas negativt.

Men kaoset under de senaste dagarna är inte bara ett resultat av extrema väderförhållanden som högerregeringen försöker få det att framstå som.

Faktum är att redan innan snön och kylan var det många problem med tågtrafiken till följd av bristande banunderhåll och kapacitetsbrist på spåren. Numera är jag som pendlare för väl bekant med allehanda tågfel och förseningar.

Däremot är det glädjande att fler resenärer än någonsin använder tåget som transportmedel. Järnvägarna utnyttjas till maxkapacitet vilket leder till att förseningar och andra problem oftast drabbar hela systemet. Kylan och snön var bara snödroppen som fick bägaren och rinna över och visar att vi behöver lägga mer resurser på tågtrafiken.

Trots att kapacitetsbristen är så tydlig försummar regeringen den långsiktiga utbyggnaden av järnvägens kapacitet. I stället för att investera i tågtrafiken väljer högerregeringen att lägga pengarna på motorvägsbyggen och nya skattesänkningar. Högerregeringen tycks tro att avregleringar och privatiseringar av järnvägstrafiken kommer att lösa alla problem. Men en avreglering av tågtrafiken leder bara till att belastningen på de mest trafikerade sträckorna ökar.

Högerregeringen argumenerar med stöd av sina riksdagsledamöter från länet för en privatisering av kollektivtrafiken. Tron är att ökad konkurrens leder till lägre priser och bättre service. Fakta talar för sämre tillgänglighet, dyrare biljettpriserna och krångel.

S-Kvinnor var rätt ensamma när vi lyfte upp värdet av den mer miljövänliga kollektivtrafiken i valröreslen 2006. Klimatfrågorna är inte något som kan vänta. Det krävs en aktiv och framåtblickande politik- här och nu - för att minska användningen av fossila bränslen. Att resa med tåg är det överlägset mest klimatvänliga alternativet och därför är regeringens ovilja att satsa på järnvägar och kollektivtrafik mycket olycklig.

Till skillnad från högerregeringen vill vi göra det lättare för resenärerna att välja de klimatvänliga alternativen. Vi vill investera i järnvägar och tåg och bygga ut kollektivtrafiken. Vi tror inte att privatisering är ett bra alternativ och vill därför riva upp avregleringen av järnvägen.

Kollektivtrafiken handlar också i högsta grad om jämställdhet eftersom kvinnor reser mer kollektivt än män. Kvinnorna, som i genomsnitt redan har det sämre ekonomiskt ställt än männen, drabbas därför hårdast när regeringen försämrat kollektivtrafiken. Men försämrad kollektivtrafik går förstås ut över alla som åker kollektivt, inte minst de grupper som ofta saknar tillgång till bil, såsom pensionärer, ungdomar och låginkomsttagare. Regeringens politik slår som vanligt hårdast mot dem som är mest utsatta.

Carina Hägg, Värnamo, ordförande S-kvinnor Jönköpings län
http://värnamo.nu/