fredag 5 februari 2010

Björling med handväska i Libyen

Hade Ewa Björling M övervakningsutrustning med sig i handväskan till Libyen? Var det därför rapporterna om kränkningar av de mänskliga rättighterna inte fick plats.

Frågan har ställts men hennes svar är så här långt ifrågasatts. Så jag lyssnar på svt nyhetsinslag på webben, men regeringen har inte citertas fel. Handelsminter Björling måste genast se över försäljningen. Och man undrar om det är mer riksdagen inte fått veta. Det vi vet är att trots att Björling gjort många resor har mycket lite kommit fram om resultaten av Björling själv.

Men det är skamligt att Sveriges regeringen medverkat till att hjälpa Libyen att kränka flyktingar. Utrustningen används uppenbart för att bistå libyer att bryta mot mänskliga rättigheter. När vi talar om smverkan mellan EU och länderna kring Medelhavet är det inte detta vi menat.

Asylrätten bygger på rätten att få söka asyl i EU. Nu vill Björling hindra denna rättighet genom att hjälpa till med teknikförsäljning. Och hur kan Ewa Björling vara så ovetande om den allvarliga MR-situation som råder i Libyen.

Hon verkar inte ens tagit del av regeringens egna rapporter. I regeringens egna rapporter finns det uppgifter om nästan inget görs för MR i landet. Så hon kunde under sitt besök gjort större nytta om hon läst på och insett att det finns många problem som istället borde haft förtur. Men jag förstår om Italien premiärminister Silvio Berlusconi ger Björling ett bra betyg.

Vill vi hjälpa till att stoppa människosmuggling ska Sverige och EU satsa egna resurser, exempelvis som görs med hjälp av Kustbevakningen inom EUs Frontex-system, gränsövervakning. Det är betydligt bättre att EU och Sverige tar detta ansvar än att som Björling försöka skjuta ansvaret vidare till Libyen.

Att Björling desutom anger som ett motiv att regeringen gör stora insatser mot fattidom i Eritrea kändes märkligt. Viktigt är att regeringen i snart fyra år nekat att rafifisera Europarådets konvention mot traffcking och i övrigt tonat ner arbetet på området människohandel såväl i som utanför Europa. Något som också rimmar illa med Björlings uttalande.

Men jag kan bidra med några utdrag ur MR-rapporten:

"Politiska partier och representativa politiska modeller är förbjudna. Regimens respekt för mänskliga rättigheter uppvisar ett antal problem och brister. Många äldre grova brott mot mänskliga rättigheter (MR-brott) förblir olösta eller oreglerade.”

"Flera internationella MR-organ menar att tortyr fortfarande tillämpas av polis, säkerhetsstyrkor och fängelsepersonal. Därtill bör läggas den brutalitet som enligt samfälliga uppgifter omger terroristbekämpningen."

"En omfattande och ogenomskådlig statsapparat kontrollerar medborgarnas och utlänningars förehavanden i landet.""Press och annan media är starkt kringskurna av censur och självcensur.""Libyen har inte ratificerat flyktingkonventionen med tillhörande 1967 års protokoll och inte heller Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC)."

”I Libyen finns ingen utländsk fältverksamhet inom området mänskliga rättigheter. Däremot finns libyska initiativ för att förbättra MR-situationen i landet. För genomförandet används ofta utländsk expertis. Ansträngningar görs t.ex. sedan några år tillbaka för att förbättra fängelsestandarden samt reformera fångvård och rehabilitering. Bland annat har ett samarbete med den svenska kriminalvårdsstyrelsen inletts.”

Så Björling, stoppa ned UD:s egna rapporter om de mänskliga rättigheter i handväskan inför näste resa. En handelsminiter har ett vidare ansvar än en handelsresande i benklädnader och kolorerade veckoblad.