söndag 21 mars 2010

S-Kvinnor Jönköpings län - Uttalande om drogtester

Jönköpings läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, samlad till årskonferens lördagen den 20 mars 2010 anser att den borgerliga regeringens förslag att låta polis drogtesta barn under 15 år utan föräldrars medgivande är både okänsligt och kränkande, både för den unge och dennes anhöriga.

Både lagrådet och merparten av remissinstanserna har kritiserat och uttalat att förslaget innebär en intgregritetskränkande åtgärd och att förslaget är att ses som ett straff och riskerar att sänka straffrättsåldern.

Det finns en stor samstämmighet att narkotika- och spritmissbruk i unga år kan skapa men för all framtid. Därför tillsatte den socialdemokratiska regeringen en kommission Mobilisering mot Narkotika. När den borgerliga regeringen kom till makten lades kommissionen ned och avlivades.

Det synes vara en enkel lösning på ungas väg in i ett missbruk att låta polisen avkräva ett urinprov och därefter konstatera att den unge har missbrukat eller testat narkotika. Nu är det så att all narkotika inte ger något utslag i ett urinprov utan ganska krävande tester och analyser och det är också så att även hostmedicin kan ge ett utslag som om den unge har missbrukat droger. Ett annat problem är ju att nya narkotiska preparat ständigt dyker upp och som inte är identifierade som sådana, vilket gör att även om den unge testat preparatet så är det inte att betrakta som ett narkotikamissbruk.

När en ung människa under 15 år är misstänkt för något brott skall alltid föräldrar och ev socialtjänst finnas med vid förhör, men genom detta förslag tycks regeringen bortse från vikten av föräldrars närvaro. S-kvinnor har inget emot att unga människor drogtestas, det görs redan idag, men vi protesterar kraftfullt mot den okänsliga attityden och mot den identitetskränkande handlingen och som förslaget innebär och är ett hot mot ungas rättigheter och rättssäkerhet. Det är viktigt att samhället tillsammans med föräldrar kan förhindra och förebygga missbruk och tester av droger hos de unga. Det kräver att omgivningen uppmärksammar avvikelser i beteende och sätter in åtgärder samt att samhället bygges så att unga kan känna trygghet i sin uppväxt, att skolan och fritiden ger alla barn – inte bara några – möjligheter att färdas väl genom livet.

Carina Hägg
Ordförande S-kvinnor Jönköpinga län