tisdag 23 mars 2010

Reaktion mot strippklubb i Barnarp

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN
Datum: 2010-03-23

Carina Hägg kräver att kommunen agerar mot strippklubben i Barnarp
I ett brev till kommundelsrådet i Barnarp skrev Carina Hägg att kommunen borde agera för att stoppa den omstridda strippklubben, kommunen kan ännu agera.

Polisen i Jönköping har beslutat att verksamheten kommer att få fortsätta, men Carina Hägg menar att kommunen ändå har möjligheter att vidta åtgärder. Hon har i egenskap av ordförande för S-kvinnor i Jönköpings län skrivit ett brev till det moderata kommundelsrådet i Barnarp, Rune Nykvist, där hon krävdr att kommunen agerar. Ett krav som nu upprepas.

"I ordningsstadgans 2 kap. 14 § regleras förbud mot anordnade av "offentlig pornografisk föreställning". Det är angeläget att agera mot strippklubbar som en del av ett brottsförebyggande arbete även mot prostitution och annan kriminell verksamhet Om ordningsstadgan bedöms som otydlig eller otillräcklig för den här typen av problem som i Barnarp av er så är ni välkomna att påtala behovet av förtydligande i syfte att kunna vidta ytterligare åtgärder.

Sexklubbars koppling till kriminalitet beskrevs väl i Sexualbrottskommitténs utredning (SOU 2001:14). Något som bör beaktas i brottsförebyggande syfte.

Men i grunden handlar det om synen på kvinnor." skriver Carina Hägg i brevet.

Carina Hägg har även skrivit en riksdagsmotion med krav på att stoppa porrklubbar.