söndag 21 mars 2010

Nedrusta nu och Nej till Nato - S-Kvinnor Jkp län

Målet är en kärnvapenfri värld - en värld fri från massförstörelsevapen. Det var den dåvarande ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Inga Thorsson som ledde den avgörande kampen mot atombomben, socialdemokraterna sa nej till kärnvapen. Och S-kvinnor avgjorde samtidigt Sveriges säkerhetspolitiska linje. Vår militära alliansfrihet ligger fast.

Vi har i Inga Thorssons anda allt sedan dess varit pådrivande i arbetet för kärnvapennedrustning. S-kvinnor gick före i kampen mot landminor och sa nej till klustervapen och arbetar för att implementera FN:s resolutioner 1325 och 1820. Och vi välkomnar att Al-anfal med attacken på Halabja erkänts som ett folkmord. Vi vill ha fokus på konfliktförebyggande arbete.

Om relationen mellan kön och vapen finns att läsa också i Weapons of Mass Destruction Commission, WMDC, rapport The Relevance of Gender for Eliminating Weapons of Mass Destruction. Världens kärnvapenarsenal skulle kunna döda oss alla fem gånger om.
Högerpartiernas kvinnor sviker i en av framtidens ödesfrågor, nedrustning. Strävan efter medlemskap i Nato är alltmer överordnat nedrustningsarbetet. Högerpartierna har tillsatt en arbetsgrupp som hanterar frågan om ett svenskt medlemskap i Nato. De talar nu öppet om en process mot ett medlemskap i Nato och avvisar att frågor som kärnvapeninnehav och nedrustning är relaterat till medlemskap i Nato. Medan S-kvinnor fortfarande ser kärnvapeninnhavet som ett högst levande argument mot medlemskap i Nato.

För S-kvinnor är det nukleära hotet högst aktuellt. Världen har förändrats sedan det kalla krigets dagar men hotet om förödelse genom kärnvapen finns kvar än idag. Risken för ett konventionellt krig mellan suveräna stater återstår och vi oroar oss för kärnvapenspridning. Kärnvapen kan vara på drift och riskerar att hamna i terroristers händer. Alla länder har ansvar för att ytterligare anstränga sig för nedrustning. Nato är även en union av kärnvapen. Att länder inom Nato som innehar kärnvapen är demokratier är inget skäl för att inte nedrusta. Tvärtom, det är ett skäl till initiativ för nedrustning. Dåvarande utrikesminister Anna Lindh insåg riskerna med att nedrustningsfrågan gått i stå. Så hon tillsatte Blixt-kommissionen som lade fram 60 förslag för nedrustning. Förslag som nuvarande regeringen inte tagit tillvara,
S-kvinnor kräver att förslagen från Blixtkommissionen drivs. Vi förväntar oss initiativ från EU och Sveriges regering inför översynskonferensen av Non-Proliferation Treaty, NPT, våren 2010 tar kraftfulla initiaitiv för nedrustning och spridning av kärnvapen.

S- kvinnor ser att ett aktivt ansvarstagande och samverkan för både vår egen och andras säkerhet även fortsättningsvis kan kombineras med militärt alliansfria, vårt nej till ett medlemskap i Nato ligger fast.

Carina Hägg
Ordförande S-Kvinnor Jönköpings län