torsdag 4 mars 2010

Internationella kvinnodagen 100 år på Historiska museet!

Seven – pjäsen om sju kvinnoöden, är en pjäs som sätts upp i samarbete med Riksteatern, är en dokumentär berättar teater som bygger på intervjuer med sju kvinnorättsaktivister från olika länder.

Premiären i Sverige skedde i Gnosjö, där jag medverkade. Och jag var en av de som läste en av pjäsens sju roller på vår partikongress förra året.

Samtliga kvinnor vars öden som vi berättar om har övervunnit omöjliga odds i sin kamp för frihet och rättvisa. Trots att de sju kvinnorna har olika kulturell och religiös bakgrund och har råkat ut för helt skilda öden har de alla en sak gemensamt – en vilja att förändra såväl sin egen som sina medmänniskors situation, en vilja att kämpa för kvinnors rättigheter.

Jag ska läsa rollen som Farida Azizi - ”När det blåser på natten, tänker jag på mitt hemland, jag ser framför mig bergens skuggor, hur jag gömmer mig vid gränsen till Afghanistan, gränsen som jag korsar många gånger varje natt. Det är kvinnornas ansikten som får mig att gå, som leder mina steg mellan minorna…”

Välkommen att följa sju kvinnors verklighet och engageras i en resa du aldrig kommer att glömma, på Historiska Museet den 8 mars.