tisdag 16 mars 2010

Adolf Fredriks Kyrka - Halabja

Idag, den 16 mars, är det årsdagen av den fruktansvärda attacken på den kurdiska staden Halabja. Vår Partiledare Mona Sahlin talade ikväll vid en minnescermoni i Adolf Fredriks Kyrka. Sahlin höll ett fint tal där hon underströk att det var ett folkmord. Och det var viktigt för mig att närvara tillsammans med Mona Sahlin för att rep Utrikesutskottets S-grupp under kvällen högtidlighållande.

Vi måste använda rätt ord om tragedierna, det var ett folkmord!

År 1988 använde Iraks dåvarande regim kemiska massförstörelsevapen mot stadens befolkning och tusentals människor dödades, än fler skadades. Attacken på Halabja var en del i Al-anfal, det folkmord som drabbade kurderna under Saddam Husseins styre.

Det är viktigt att världen uppmärksammar denna dag som ett exempel på de ohyggliga konsekvenser som massförstörelsevapen innebär. Ingen människa kan vara oberörd efter att ha hört berättelserna från de överlevande eller efter att ha sett bilderna från Halabja efter attacken. Vi måste minnas vad som skedde denna dag och genom detta stärkas i vår kamp för nedrustning och mot massförstörelsevapen.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt och rätt att Al-anfal har erkänts som ett folkmord.

Vi menar att detta kan bidra till att en försoningsprocess kan ske och att kampen för kurdernas mänskliga rättigheter fortsätter med kraft. Kurderna är ett folk som genom historien drabbats av förföljelser och hårt förtryck. Än idag förvägras de många gånger sina mänskliga rättigheter.

Om socialdemokraterna med vårt rödgröna samarbete efter valet i september kan bilda regering kommer denna regering att uppmärksamma kurdernas situation i varje dialog med Iran, Irak, Syrien och Turkiet.

En rödgrön regering kommer att välkomna erkännandet av Saddam Husseins så kallade Anfalskampanj 1988 som ett folkmord mot kurderna och vi kommer att arbeta för att uppmärksamma den 16 mars som ett exempel på massförstörelsevapens ohyggliga konsekvenser.

Vi kommer att arbeta för att det som skedde i Halabja den 16 mars 1988 aldrig ska kunna ske igen.