tisdag 2 mars 2010

EU:s Politik för Global Utveckling

I morgon bjuder vi i in till riksdagsseminarium om EU:s och Sveriges samstämmighetspolitik.

Sverige har en Politik för Global Utveckling, PGU. Något vi inte minst har min fd S-kollega Berndt Ekholm att tacka för. Sedan har arbetet med att implementera denna nya politik tappat fart under nuvarande regering.

Men även EU har sedan 2005 en motsvarighet till Politik för Global Utveckling. Frågan är nu hur samstämmig är den egentligen

Det pratas lite om EU:s politik med utvecklingsmålen. Och än mindre om vilken roll Svergies PGU spelar?

Europeiska organisationer utvärderade nyligen EU:s politik, och lagom till årets PGU-skrivelse har svenska organisationer sett över vad Sverige driver i EU.

Med Lissabonfördraget och en ny kommission kan EU:s roll som global aktör ändras på flera sätt. Men då är frågan också hur?

Samtidigt kommer regeringens PGU-skrivelse om några veckor. Men går EU:s politik hand i hand med fattigdomsmålen, och vilken politik driver Sverige i EU utifrån Politik för Global Utveckling?

Förra året lanserade Concord Europa rapporten ”Spotlight on Policy Coherence” runt om i Europa. Irapporten utvärderar europeiska organisationer EU:s samstämmighetspolitik genom att analyserainstitutionella mekanismer och fem politikområden (handel, klimat, migration, finans och jordbruk).

Sedan flera år utvärderar svenska organisationer Sveriges politik, och de har tagit fram analyser av hur klimat-, handels- och finanspolitiken är förenlig med PGU.

Jag och Rosita Runegrund (KD) , båda i AWEPA-gruppen, bjuder in till detta riksdagsseminarium med representanter från europeiska och svenska organisationer. Våra gäster kommer att belysa brister och utmaningar i EU:s och Sveriges politik, och pekar på vägar framåt mot en mer utvecklingsvänlig politik. Sedan är det upp till oss i oppositionen respektive majoriteten att forma och lägga fram förslag i riksdagen. Eller vill något parti avstå...