måndag 8 mars 2010

Hellre sjukvård än städavdrag

De blå har olika ideer om RUT, alla partierna vill mer bidrag men deras förslag spretar om till vad. Så jag vet inte i sak vad dom blå vill och journalisterna verkar inte bry sig om att fråga dom. Efter besked från C om bidrag för hundrastning undrar jag om den som vill putsa sin vandrande pinne också ska få bidrag?

Själv vill jag hellre prata hur vi brett satsar på framtidsjobben än denna begränsade del av servicesktorn. Även om den kommer att växa oberoende av bidrag. Och vem vill täppa till luckor i lagen när det gäller de som jobbar i privata hem, vi kan lagstifta för justare arbetsvillkor.

Regeringen har uppenbart fortfarande inte genderögon på sin politik. Debatten är med andra ord enformig för att inte skriva enfaldig. Men jag har ändå svarat kort på några av de blå insändarna i lokalmedia:

Den statlig subvention av hushållsnära tjänster kostar 1,3 miljarder kronor om året. Det är resurser som istället kunde ha använts till andra angelägna insatser. För 1,3 miljarder kronor kan man göra mycket annat.

Till exempel kan man anställa 3 000 människor i vård, skola och omsorg. Politik är att vilja, men det är också att välja. Vad väljer du att göra med 1,3 miljarder kronor? Att köpa städhjälp åt 1,3 procent av befolkningen, eller anställa fler förskollärare, undersköterskor eller lärare?

Avdraget för hushållsnära tjänster gynnar främst personer med relativt höga inkomster, medan personer med låga inkomster får vara med och betala subventionskostnaden. Det är nämligen fortfarande mer lönsamt för låginkomsttagare att städa själva, än att låta någon annan städa, även om man får ta del av skatteavdraget. Det innebär att låginkomsttagare i praktiken subventionerar de höginkomsttagare som använder hushållsavdraget. De som har goda inkomster skulle ha råd att köpa till exempel städtjänster även utan skatteavdrag.

Vi socialdemokrater vill att skattesystemet och samhället som helhet ska vara rättvist. När gemensamma skattepengar används för att enbart gynna dem med goda inkomster minskar rättvisan.

http://hoglandsnytt.se/?n=16059
http://värnamo.nu/