måndag 12 juli 2010

Vill se ett rikare län

I Almedalen var det globala frågor för min del men också lokala näringslivsfrågor. Inte minst deltog jag i en innovativ frukost i Almedalen, du kan läsa mer på Landshövdning Kristina Alsér, Växjö, blogg

http://landshovdingkronoberg.blogspot.com/2010/07/smaland-och-gotland-i-designsamarbete.html.

Jag finns på bilden, men bakifrån. På talrikarna ligger det småländsk ostkaka med grädde och sylt, mums. Boken som skymtar är Lammhult Möbelrikets huvdstad 2010 - 2011.

Jag skriver idag på Värnamo.nu att

Vårt företagande förtjänar en aktivare näringspolitik. I Jönköpings län är industrin en viktig näringsgren med stor betydelse för den regionala tillväxten.

Det lokala och regionala näringslivet bidrar till att vi som är bosatta i landsbygden kan bo kvar och skapa oss en framtid. Det skapas därmed förutsättningar för att skola, livsmedelsaffärer, samhällsservice, vård och omsorg finnas kvar och utvecklas.

Näringslivet med både små och stora företag är grundbulten för en levande landsbygd. Det kan vi se exempel på i både Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Det lokala näringslivet gör att vi kan välja att bo kvar i de mindre samhällena i stället för att tvingas flytta till de större regionala orterna i länet. Entreprenörsskap och företagande är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

Sverige är beroende av sin industriexport för att upprätthålla välfärden. Samtidigt är konkurrensen hård och det krävs kontinuerliga investeringar i forskning, utveckling och utbildning av arbetskraften för att vara konkurrenskraftiga.

Jag ser att nya marknader även ger nya möjligheter för företag att växa och anställa.

Och jag vill som socialdemokrater genomföra särskilda insatser för att stärka den växande miljöteknikbranschen. För våra miljöteknikföretag som för stora delar av basindustrin med sina mycket stora investeringar i energieffektiv och klimatsmart teknik vill vi främja exporten av svensk miljöteknik.

Tjänstesektorns möjlighet till export måste uppmärksammas bättre än i dagsläget. Besöksnäringen är en växande bransch med möjligheter till ökad sysselsättning. Många internationella besökare lockas av möjligheterna att få vandra i våra svenska orörda skogar och ta del av naturupplevelser utöver det vanliga. För mig är det självklart att satsa på besöksnäringen. Tjänstesektorn får en allt större betydelse för jobben regionalt och lokalt.
Jag tar tillvara tjänstesektorns potential genom att satsa på forskning. Frågor som arbetsmiljö, organisation och ledarskap är viktiga beståndsdelar. Fördjupa tjänsteforskningen!

För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster vill jag öka forskningsanslaget riktat till små och medelstora företag. Och jag vill tillföra 100 miljoner kronor per år till ett program för stöd till forskning i småföretag.

Trots att det är hög arbetslöshet så är bristen på rätt kompetens ett hinder för expansion och nyanställningar för många företag. För att säkra att småföretagen får tag på rätt kompetens vill jag att småföretagens behov bättre ska uppmärksammas när utbildningssystemen byggs ut. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Jag vill se ett rikare län.
http://värnamo.nu/nyheter/vill-se-ett-rikare-lan#more-7579