torsdag 22 juli 2010

Så kan besöksnäringen i Tranås växa /Tranås-Posten

Besöksnäringen är idag är branschen en av Sveriges snabbast växande näringar. I besöksnäringen arbetar totalt närmare 200 000 människor. Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter cirka 130 000 personer. Här jobbar fler ungdomar och människor med utländsk bakgrund än i någon annan näring. Var tredje anställd är under 25 år och var tredje har invandrarbakgrund. Det är också en näring som stimulerar till egenföretagande.

Turistnäringen utvecklas i takt med ökad handel mellan företag i olika regioner och länder, och i takt med att människor och företag ändrar sina konsumtionsvanor och använder en allt större del av sin budget på resor, upplevelser, möten och restaurangbesök. En växande internationell turism, genomtänkt marknadsföring i samverkan med grannkommuner och ett allt bättre utbud av attraktiva besöksmål bidrar till fortsatt tillväxt. Detta är också en stor chans till jobb för ungdomar.

Därför behövs det nya offensiva investeringar för att tjänstesektorn även framöver ska ha en gynnsam utveckling. Besöksnäring och turism är en viktig del av tjänstesektorn där Tranås har en stor framtidspotential. Tjänstesektorn blir en allt viktigare del av svensk ekonomi. Det här är extra viktigt inte minst nu under jobbkrisen att vi i vårt län arbetar aktivt för fler satsningar på turism och besöknäringen.

Enligt UNWTO, FN:s turismorganisation, kommer den globala turismen att växa med över 70 procent till 2020 och i Europa med 50 procent. Jag vill att Sverige ska ligga i framkant. Turismen ska växa snabbare här än i resten av Europa, vi ska locka till oss en större andel av de nya globala turisterna. Internationella evenemang är exempelvis ett mycket intressant segment där det finns en stor tillväxtpotential.

Jag vill att staten, i samarbete med kommuner, föreningar och företag, ska ta ett ökat ansvar för att locka besökare till Sverige. Att gemensamt arbeta för att stärka en positiv bild av Sverige skapar både jobb och intäkter. Följande prioriteringar är viktiga för att besöksnäringen ska kunna växa:

* Vi vill kraftigt öka marknadsföringen av Sverige som turistland och avsätter därför 100 miljoner kronor till detta och till ett strategiskt arbete med att främja internationella evenemang. Ett särskilt bolag, Event Sweden, ska bildas för att samla och professionalisera arbetet med evenemang. Event Sweden ska också kunna bistå med ekonomiska garantier.

* Så snart som möjligt rusta Sverige för en ökad och mer förädlad turism, genom att sjösätta särskilda utbildningsprogram för besöksnäringen.

* Direkt efter en valseger 2010 kommer vi att ta initiativ till branschsamtal med besöksnäringen för att åstadkomma ett strategiprogram. Strategiprogrammet ska innehålla både kompetensutveckling och forskningsinsatser.

* Den svenska besöksnäringen bör bli ledande i att erbjuda klimatsmarta alternativ till våra gäster. En medveten politik för grön infrastruktur och för tillgång till stränder och skogar med varierat djurliv kommer - i kombination med genomtänkt profilering och genomtänkta erbjudanden - att öka turismen och bidra till bilden av Sverige som ett hållbart land.

* Vi vill verka för schysst konkurrens. Den svarta ekonomin inom besöksnäringen ska bekämpas med ökad användning av personalliggare och oanmälda besök från Skatteverket.

Besöksnäringens tillväxt har varit mycket stark de senaste åren. Mellan 2000 och 2007 ökade turismkonsumtionen i Sverige med nästan 50 procent i löpande priser. 2007 var omsättningen 237 miljarder kronor. Antalet sysselsatta i besöksnäringen har också utvecklats starkt. Och det var ett proffsigt arbete som jag fick ta del av under mitt besök på Tursitbyrån. Tillsammans kan vi ge fler möjlighet att uppleva Tranås och Sommenbygden.

Carina Hägg

Tranås-Posten onsdagen 21 junli 2010