söndag 4 juli 2010

Almedalen, söndag

Har just lyssnat på Reinfeldt i Almedalen. Han är inte endast M-ledare utan också landets Stasminister. Så jag ville lyssna och väntade mig något som motsvarade uppdraget att leda Sverige. Men det blev istället ett tal med konfrontation mot oss rödgröna, han undvek nogsamt att berätta vad M vill med sin egen och alliansens politik och så var han sååå nöjt självbelåten. Det var de tre trådar han tvinnade samman till en blå önskan om förnyat mandat i hösen val.

Så vårt medföljande barn som lekt på lekplatsen, fångat en balong (röd) i dammen och fått provsitta en polisbil, var den nöjdaste av oss alla ikväll.

Jag vill påminna om något som Reinfelt glömde:

att regeringens politik innebär att statsbidragen till den kommunala välfärden skolan, vården och omsorgen kommer att sänkas kraftigt redan år 2011.

att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL rapporterat hur 24 000 jobb har försvunnit i välfärden oavsett driftsform bara under det senaste året.

att antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt och har tom ökat med 140 personer per dag det senaste året (SCB)

att skatterna redan har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning av de borgerliga partiernas utspel) om inte 2011 så under kommande mandatperiod

Men välfärden är grunden för ett solidariskt samhälle. Där finns stora behov att täcka under de kommande åren. Därför satsar vi rödgröna på välfärden. Satsningar som M försöker skrämmas med. Bakom PR-upplägget är det samma gamla M politik som går igen.

Efter första kvällens tal Almedalen väntar jag än mer på rödgröna tal med svar på frågor om om hur vi håller ihop Sverige.