torsdag 1 juli 2010

Tvärstopp tortyr i Almedalen

Jag förvånades över att frågan om tortyr blev en blockskiljande fråga vid omröstningen i riksdagens kammare. Regeringen position är längden politisk omöjlig. Inte minst FN beklagar att Sverige inte förändrat sin inställning när det gäller att införa brottet tortyr i vår nationella lagstiftningen. Konventionens övergripande mål, att förebygga tortyr, bl.a. genom att upplysa alla, förövare, offer och allmänheten, om tortyrbrottets särskilda allvar och genom att förbättra den avskräckande verkan. Att tortyr inte uttryckligen är ett brott i den svenska lagstiftningen, liksom avsaknaden av förbud mot att använda bevisning från tortyr och vaga krav på kompensation för tortyrkränkningar, visar på brister i både innehåll och rättstillämpningen. Min motion fick däremot rödgrönt stöd i riksdagen. Men det kommer jag att berätta mer om på Amnestys seminarium, Tvärstopp tortyr

Tvärstopp tortyr – är ett seminarium om Sveriges förpliktelse att uppfylla det absoluta tortyrförbudet. Onsdag 11:30 Restaurang Hamnplan 5.

Trots att det råder ett absolut internationellt förbud mot tortyr förekommer det dagligen i många av världens länder. Vilka konsekvenser får det att Sverige inte har kriminaliserat tortyr i svensk lag, både i juridisk mening och på det mänskliga planet?

Sverige får upprepad kritik av FN för att tortyr inte är entydigt kriminaliserat i svensk lag, därutöver förekommer uppgifter att uppemot 1500 misstänkta krigsförbrytare kan vistas i Sverige. Betyder frånvaron av lagföring att Sverige understödjer straffrihet? Samtidigt bedrivs ett omfattande arbete, inte minst bland frivilligorganisationer, för att rehabilitera personer som utsatts för tortyr.

Hur tänker Sverige uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser att lagföra förövare, anpassa lagstiftning till internationella normer samt understödja rehabilitering av de drabbade?
Medverkande

Anna Dahlbäck, advokat och ordförande i Amnestys ICC-grupp,Barbro O’ Connor, chef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, Carina Hägg, riksdagsledamot (S) samt en riksdagsledamot från Alliansen. Moderator är Maja Åberg, Amnesty.