onsdag 21 juli 2010

Lösgör småföretagarnas innovativa kraft

Ökande utanförskap och allt krångligare regelverk för småföretagare. Med facit i hand kan vi konstatera att regeringens jobbpolitik misslyckats. Över 450 000 människor går arbetslösa. Småföretagande har minskat med 15 procent. Allt mer administrativt krångel läggs på småföretagarnas ryggar. Regeringen har alltså inte hållit sina löften från 2006. Jag menar att et är dags för en näringspolitik som stimulerar fler att starta företag och lösgör deras innovativa kraft.

Regeringens jobb- och näringspolitik har misslyckats. Utanförskapet har ökat med 70 000 sedan 2006. Småföretagandet har på ett år minskat med 15 procent. Till problemet hör alla nya regler småföretagare gisslats med. Företagens administrativa kostnader tar allt större resurser i anspråk. Det är dags att lösgöra småföretagarnas potential till innovation och jobbskapande.
Jag vill vill använda min erfarenhet till att skapa ett bättre klimat för Sveriges entreprenörer och småföretagare:

För det första måste småföretagares kostnader för att anställa minska. Därför föreslår vi en nedsättning av arbetsgivaravgifterna på 8 miljarder: 2 miljarder till 2011 och 6 miljarder 2012. För ett litet företag med 2- 3 anställda innebär det sänkta kostnader med 50 000 kronor.
För att ytterligare stimulera nyföretagande och innovation vill vi inrätta en riskkapitalfond. Denna ska säkra de små och medelstora industri- och tjänsteföretagens kapitalbehov. Om näringslivet på lång sikt ska vara konkurrenskraftigt, måste någon vara beredd att satsa på dess utveckling. Människor med idéer ska kunna omsätta sina visioner till verklighet. Så skapas innovation, konkurrenskraft och jobb.

Men idéer och visioner uppkommer inte i ett vakuum. För att underlätta forskning och utveckling vill vi för det tredje öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Därför vill vi tillföra 100 miljoner kronor per år till programmet Forska och Väx, som ska underlätta deras forskning och utveckling.
Som ungdomsarbetslösheten också skenat under det borgerliga styret, behövs särskilda insatser för unga. Vi föreslår därför att det företag som anställer en arbetslös ungdom helt ska slippa betala arbetsgivaravgift. Så får fler ungdomar jobb, företagen arbetskraft.

Jag ser i min vardag hur kommunerna behöver en näringspolitik som stimulerar småföretagens förmåga till innovation och konkurrenskraft. Det ska bli enklare regelverk och billigare att anställa. Så låter vi företagen lösgöra sin innovativa kraft och säkrar ett konkurrenskraftigt näringsliv. Så får vi ett rikare Sverige.

Carina Hägg i Värnamo Nyheter 22 juli 2010