fredag 16 juli 2010

Rödgröna svar om sjukförsäkringen

Vi socialdemokrater har agerat under hela mandatperioden mot otrygghtet. Våra sociala trygghetssystem är ett fundament i socialdemokratisk politik som utrycker solidaritet. De är även viktga för en modern ekonomi, något som beöhöver sägas. Blir du förälder, sjuk eller arbetslös ska även du som är entreprenör kunna känna trygghet. Schysta trygghetssystem kan också förbättra nyföretagandet i Sverige. Men högerpartierna har under se senaste fyra åren istället kämpat för att försämrat för vanligt folk. Hur kan skattesänkningar för de som har största ekonomiska trygghet vara bra, men sjuka ska bli friska och arbetslösa ska få jobb bara de blir fattiga. Vi ser attacker mot sjuka som passerat alla gränsen för det anständiga.

En av dom kvinnor jag träffat, med låg utildning och som slitit fysiskt hårt var för utsliten för att längre klara alla sina arbetsuppgifter och därmed sitt jobb. Så hon sas upp på grund av sin diagnos (har läst journalen), och hon anmälde sig till AF. Hon hade däremot väl klarat att arbeta med andra uppgifter men det prövades inte ens. Och det var så uppenbaret ett slöseri att inte ta tillvara hennes erfarenhet och kompetens. Tror ni att hon fått, har stor chans till ett nytt jobb? Nej, men hon har fått en usel ekonomi och mår allt sämre.

Så jag var glad när våra rödgröna partiledarna presenterade de tio viktigaste förslag för en ny sjukförsäkring, de är:

1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.

2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.

3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.

4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.

5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.

6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.

7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.

8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid. 10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka.

Läs också http://www.rodgron.se/bloggen/en-dorr-in-samlat-stod-for-en-fungerande-arbetslinje/ En dörr in – Samlat stöd för en fungerande arbetslinje