söndag 25 juli 2010

Bostadminister Odell KD - ambassadör för en icke politik.

Debattartikel om bostadspolitik från Värnamo.nu - Bostadminister Mats Odell KD har gjort sig till ambassadör för en icke politik. http://värnamo.nu/nyheter/har-gjort-bort-sig

Att marknaden är en utmärkt tjänare men en usel herre har många bostadsökande tvingats uppleva.

Bostadsbyggandet 2009 var det lägsta på över tio år, över 60 % av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist. Hälften av Sveriges kommuner har ett skriande behöv av bostäder för unga och hyreslägenheterna som de unga efterfrågar mest har sedan 2007 sålts ut i en takt aldrig tidigare skådad. Man har sålt ut 40.000 allmännyttiga hyreslägenheter under denna mandatperiod. Allt detta enligt Boverket och SCB.

Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Vi måste möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Politik är att vilja, men även att välja och väljer man att låta marknaden bygga där den finner det lönsamt då får vi den utveckling vi sett under de senaste åren. Men en annan väg är möjlig, tror man på politiken kan vi bygga bort bostadsbristen, särskilt under en lågkonjunktur då byggbranschen kan vara en tillväxtbransch och samtidigt utveckla den gröna byggnadstekniken som skapar morgondagens arbetstillfällen i Sverige. Det är smart politik. I stället abdikerade regeringen för marknaden och under 2009 försvann 12.000 arbetstillfällen inom byggbranschen.

Vi måste stärka människors möjligheter att välja hur de vill bo. Vi måste föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad välfärd. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. De senaste fyra åren har den borliga alliansen abdikerat för marknaden. Bostadminister Mats Odell KD har gjort sig till ambassadör för en icke politik.

Vi vill tillsammans i vårt Rödgröna samarbete se till att bostadsbyggandet ska uppgå till 40.000 bostäder 2016 varav en majoritet bör vara hyresrätter. Vi vill införa investeringsstöd för hyresrätter. Vår ambition är att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod. Och vi vill införa statligt investeringsstöd riktat mot bristorter vidareutveckla regeringens ROT-avdrag och fokusera mer på grönomställning med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar för energieffektiviseringar. Samt ta initiativ till ett handslag mellan stat, näringsliv, kommuner och aktörerna på bostadsmarknaden för att genomföra ett miljardsatsning för miljonprogramsområdena.

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden och särskilt nu när vi nu ser hur den största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen lämnar gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Globaliseringen har format en generation av kunniga och välinformerade unga. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land om vi ger dem möjligheter.

Carina Hägg

läs också mitt svar till Katarina Brännström (M) på Höglandsnytt http://hoglandsnytt.se/?n=17204