torsdag 1 juli 2010

Min och Kiomars Heydar artikel i Bohuslänningen

Säg Bohuslän, och vi, turister såväl som bofasta tänker på härliga sommardagar. Och det ska vi fortsätta förknippa med Bohuslän. Men samtidigt vet vi att blotta rädslan för våldtäkt begränsar kvinnors rörelsefrihet även den allra skönasts sommarkväll. Jag och Kiomars Heydar skriver:

Vi har nyligen fått tag i Brottsförebyggande rådets statistik över sexualbrott i Västra Götalands län för år 2009. Rapporten är chockerande. Av de 2114 anmälda brott handlar 797 fall om våldtäckt inklusive grovvåldtäct (Bohuslän 318 fall). Detta, som sagt handlar det enbart om de anmälda brotten! Mörkertalet är mycket större! Av dessa sexualbrott ledde 716 till fullbordade våldtäkter (Bohuslän 123 fall)! Bara ca hälften, 1162 av dessa fall, har blivit behandlade. Av dessa 640 fall har lagts ner på grund av olika skäl, t ex brott kunde inte styrkas. Av de resterande 522 fall bara 372 resulterade till åtal! D v s 372 av 2114 ”anmälda” fall eller mindre än 18 %!

Vad har hänt med resten av anmälningarna? Varför inte fler fall leder till rättsliga processer?

Det handlar om båda personliga -och samhälliga tragedier. Vad än detta beror på är oacceptabelt. Man kan faktiskt inte låta bli att spekulera i att bruket av våld/våldtäkter mot kvinnor inte prioriteras som det borde. Om man räknar med mörkertalet handlar det om tresiffriga fall där kvinnor i VGR utsätts för våldtäkter årligen. Otroligt många av dessa gärningsmän går fria medan offren lider av skam och maktlöshet. Depression, som kan kvarstå i månader kanske i åratal, självmordsförsök, sömnsvårighet, hur blir vardagslivet för dessa kvinnor. Vi måste anstränga oss!

Det pågår en hel del arbeten och forskning kring detta stora samhällsproblem men vi har mycket kvar att göra! Vi måste bland annat skapa förutsättningar för att dra ner på mörkertalet! Kvinnor/anhöriga skall kunna våga och det skall vara lätt att anmäla dessa brott!

Vi måste göra något åt domstolarnas bevisvärderingar! Vi måste arbeta mycket intensivt och på bred front för att ändra attityder i samhället. En kvinnans klädval får inte legitimera att hon utsätts för våldtäkt!

Till de mänskliga rättigheterna hör att få hjälp då man har varit utsatt för övergrepp.

Carina Hägg och Kiomars Heydar riksdagskandidat (S) från Oxevik, Bohuslän

Du kan också läsa vår text i dagens Bohuslänningen