torsdag 1 juli 2010

Västsahara i Visby

Sverige har en lång tradition av att hävda folkrätt och stödja länders strävan till självständighet, därför är det viktigt att socialdemokraterna aktivt arbetar för ett erkännande av Västsahara. Vi socialdemokraterna har tagit ett sådant beslut på vår partikongress. Det är ett beslut vi också följt upp i riksdagen under 2010.

Och nu medverkar jag i arrangemanget, Pengarna eller livet? – hur kampen om pengar och naturresurser påverkar folket i Västsahara.

EU köper stora mängder fisk från västsahariskt vatten. Hur påverkar kampen om naturresurser och EU:s handelsavtal med Marocko möjligheten att få ett slut på Marockos ockupation av Västsahara - Afrikas sista koloni.

Medverkande: Nafaa Salem - Polisario, Rabab Amidane - människorättsaktivist Västsahara, Anna Nilsson - Emmaus Stockholm, Kajsa Garpe - Naturskyddsföreningen, Agneta Berliner - Folkpartiet, Carina Hägg - Socialdemokraterna.

Visby arbetareförenings lokaler, ingång från Kinbergs plats.