onsdag 14 juli 2010

Ett val som handlar om jobben och välfärden

Alla ska ha rätt till ett jobb, varje arbetad timme behövs. I Sverige är arbetslösheten närmare nio procent. Då krävs det politiker som vill investerar i jobben, jag vill, och har visat att jag också kan ta ansvar.

Istället för jobbskapande åtgärder, såsom tidigareläggning av infrastrukturprojekt och stöd till småföretagare har Regeringen Reinfeldt valt att sänka skatten av ideologiska skäl. Närmare 100 miljarder på fyra år, som till största delen gått till de med redan stora inkomster. Och under de senaste åren har skattesänkningarna gjorts på lånade pengar. Man behöver inte vara vara smålänning för att inse att det inte är smart.

Förutom jobben kommer valet den 19 september att handla om kvalitén i vår gemensamma välfärd. Om vården, om omsorgen och om skolan. Under det senaste året har 25 000 personer försvunnit från vår gemensamma sektor. Oavsett hur man räknar är det idag 25 000 färre anställda. Klart att det påverkar kvalitén. Det tycker jag inte heller är en smart politik.

Inför Almedalen presenterde vi rödgröna löftet att avsätta minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden. Målet är att anställa fler behöriga lärare. Klasstorlekarna ska bli mindre. Utgångspunkten är att lärartätheten ska vara minst 9 lärare per 100 elever. Självklart ska insatserna vara förenliga med det som ekonomin tillåter.

Och vi rödgröna presenterade i juli även en gemensam överenskommelse om skolan. Vi vill se skriftliga omdömen från årskurs 1 i grundskolan. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. De ska inte vara betygsliknande. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg i grundskolan ska finnas från årskurs 7.

Vi rödgröna levererar uppgörelser på skolans område medan Skolminister Björklunds Fp blåklinter slokar.

Jag vet av erfarenhet att kunskaper allt viktigare. Utbildningen blir mer och mer avgörande för vilket jobb det går att få, vilka möjligheter det finns att delta aktivt i samhällsdebatten och också för den egna utvecklingen och hälsan. Därför är det nödvändigt att föra en skolpolitik som utgår från målet att skapa en skola som ger alla barn goda kunskaper. Den borgerliga regeringens skolpolitik skapar en sorteringsskola med återvändsgränder. Då får inte alla barn möjligheten till utveckling. Och vårdnadsbidraget drar bort barn från förskolan.

Med de förslag som nu presenterats stärker vi både den utbildning som eleverna får och uppföljningen av deras kunskapsresultat. Vi har ett tydligt fokus på kunskap och inlärning – och ett tydligt fokus på att stärka utbildningen för att bidra till social rörlighet i Sverige.

Sverige ska vara ett Möjligheternas land, där barn och unga – oavsett bakgrund och kön – kan sträva efter att förverkliga sina drömmar.