fredag 2 juli 2010

min PM-kommentar till Skarheds utredning om sexköpslagen

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2010-07-02

Carina Hägg (S): - Sexköpslagsutredningen bekräftar att lagen fungerar

Carina Hägg är positiv till sexköpslagsutredningens betänkande som publicerades idag. När lagen infördes för tio år sedan röstade Moderaterna och Folkpartiet emot och idag finns det röster inom alliansen som vill avskaffa lagen. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Carina Hägg är positiv till mycket av det utredningen kommit fram till:

- Jag välkomnar att många av de krav jag ställt behandlats positivt och hoppas vi nu kan sätta punkt för attackerna på sexköpslagen och fokusera på att bekämpa prostitution i alla dess former.

- Vi måste fokusera på orsakerna till prostitution och arbeta förebyggande och här är sociala insatser av avgörande betydelse. Mer resurser måste tillföras skola, barn- och ungdomspsykiatri så att särskilt utsatta barn och ungdomar som riskerar att hamna i prostitution kan fångas upp och erbjudas stöd och behandling, menar Carina Hägg.

För mer information Carina Hägg

Anette StålnackeRegional pressekreterare