söndag 11 juli 2010

Ett sprudlande näringsliv

I min verklighet växer många av framtidens jobb fram i små och medelstora företag. Därför står jag för en sprudlande näringspolitik med konkreta förslag som att

- Jag vill förbättra möjligheterna för dem genom att sänka arbetsgivaravgiften.

- Jag vill göra en nedsättning av arbetsgivar-avgifterna med två miljarder kronor 2011 och med sex miljarder kronor 2012 för alla företag genom en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

- Jag vill också se ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom.

- Jag vill möta framtidens utmaningar måste Sverige satsa på en kunskapsintensiv tjänstesektor och högteknologisk industri.

- Jag vill att det ska vara enklare och tryggare än idag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Nyföretagandet behöver stimuleras.

- Jag vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond.

- Jag vill som socialdemokrat också införa ett riskkapitalavdrag för investeringar i nystartade företag.

Sammantaget är detta en framtidsinriktad näringslivspolitik som jag utifrån min erfarenhet vet också fungerar i praktiken.