onsdag 26 maj 2010

S-kvinnor sem. Våldtäkt - inte värre än snatteri

Våldtäkt – inte värre än snatteri? Torsdag den 27:e maj arrangerar S-kvinnor ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma våldtäkter i Sverige. Varje dag utsätts 10 kvinnor och flickor i Sverige för våldtäkt. Våldtäkt räknas som ett av de värsta brotten mot mänskliga rättigheter. Trots detta tas uppemot 90 procent av alla anmälningar om våldtäkt inte ens upp för behandling i domstol. Det har skett en ökning av antal anmälda sexualbrott, men endast 3 av tio våldtäktsbrott klaras upp där den misstänkte gärningsmannen lagförs. Detta visar på ett allvarligt rättsäkerhetsproblem som måste uppmärksammas och åtgärdas.

Varje dag utsätts 10 kvinnor i Sverige för våldtäkt. Våldtäkt räknas som ett av de värsta brotten mot människovärdet och har därför ett särskilt straffvärde i svensk lagstiftning. Men dessvärre tas uppemot 90 procent av alla anmälningar om våldtäkt inte ens upp för behandling i domstol trots brottens allvarliga art och en över fem år gammal lagstiftning som var tänkt att underlätta för sexualbrottens offer att anmäla och få uppgörelse via lagen. Istället kan vi med facit i hand konstatera att sexuallagstiftningen inte uppfyllt sitt syfte främst med tanke på den låga antal uppklarade våldtäktsbrott och det framförallt i förhållande till mycket mindre allvarliga brott som t.ex. snatteri.

Den 1 april 2005 trädde en ny sexualbrottslag i kraft som bl.a. innebar att kravet sattes lägre på vad som skulle anses vara sexuellt tvång. Lagen möjliggjorde också att ingen som haft sex med någon som befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller drogpåverkan skulle komma undan straff med hänvisning till offrets tillstånd vid tillfället för samlag. Många av oss lagstiftare hoppades och trodde på att den nya sexualbrottslagen skulle skicka tydliga signaler om samhällets syn på det allvarliga med sexualbrott och att framför allt polis och åklagare skulle hörsamma detta och agera efter en bestämd modell för att bekämpa och lagföra sexualbrottslingar. Med så har tyvärr inte skett på ett tillfredsställande sätt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

I Sverige har vi ett ambitiöst system för registrering av antal anmälda brott. Det är ett av de största skäl som ligger bakom att det exempelvis registreras enligt BRÅ tio gånger så många fall av misshandel i Sverige som i Grekland. Därför brukar många representanter från polis och -åklagarsida argumentera att läget inte är så illa som statistiken eftersom den ambitiösa registreringen får rättsväsendets prestationer att se sämre ut. Samtidigt visar annan statistik att omkring 29 100 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år anmäldes under 2009. Det är en påtaglig ökning av antal anmälda brott mot kvinnor över 15 år jämfört med året innan. Under 2009 anmäldes hela 15 500 sexualbrott. Hälften av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning. Av dessa står våldtäkt eller försök till våldtäkt för nära 40 procent av alla anmälda sexualbrott. Det som är häpnadsväckande i sammanhanget, är att trots en ökning av antal anmälda sexualbrott kan endast 3 av tio våldtäktsbrott klaras upp där den misstänkte gärningsmannen lagförs. Detta trots att i en klar majoritet av fallen så finns det en nära relation mellan den som anmäler och den som är föremål för själva anmälan. Vilket borde i de flesta fall innebära stora fördelar vad gäller själva brottsutredningen.

Som lagstiftare har jag tagit denna uppgift på största allvar. Efter fem år är det dags att också rättsstatens andra representanter försöka göra sitt yttersta för att bekämpa denna allvarliga typ av brottslighet. Annars riskerar vi alla att förlora allmänhetens förtroende i kampen mot sexualbrottslighet.

Tid: Torsdagen den 27 maj kl. 13:00-16:00
Plats: Riksdagen, Andrakammarsalen, entré Riksgatan 2.

PROGRAM
13.00-13.05 Inledning av Nalin Pekgul, ordförande S-kvinnor

13.05-13.45 Hur ser problemet ut?
Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty
Olga Persson, Alla kvinnors hus
Carina Hägg, S-kvinnor

13:45-14.35 Vad görs för att förebygga våldtäkt?
Hans Olsson, skolansvarig RFSU
Lotta Finnsson, rotelchef Utredningsroteln Citypolisen
Birgitta Resenius, jurist Socialstyrelsen

14:35-15.00 Fika

15:00-16.00 Paneldiskussion: Hur går vi vidare från dagens situation?
Claes Borgström, talesperson i jämställdhetsfrågor (S)
Henrik von Sydow, riksdagsledamot (M)
Moderator: Katarina Wennstam, journalist och författare