måndag 24 maj 2010

Kvinnor i DRK (Kongo)

Att FN:s generalsekreterare upprättat uppdraget och utsett Margot Wallström till särskild representant i frågor som rör sexualiserat våld i krig välkommas brett. Säkerhetsrådet har därförinnan informerats om hur våldet mot kvinnorna påverkar fredsprocesser och kan få långtgående effekter för samhället i stort. Även barn som är resultatet av övergreppen kan stigmatiseras.

Massvåldtäkterna kan liknas vid massförstörelsevapen. Aggressionsgraden höjs och våldtäktskulturen sprider sig in i det civila samhället. Ändå möts våldtäkterna med förnekelse, ges inte prioritet och ses i praktiken av beslutsfattare ännu som en marginell fråga inom utrikes- och säkerhetspolitiken. En kommission har efterlysts.

Stödet till kvinnoorganisationer och lokala kvinnorättsaktivister i konfliktområdena kan öka. I praktiken vänder sig ytterst få kvinnor till domstolar för att få sin sak prövad men med stöd kan dagens rättslöshet bekämpas. Även fler personer som misstänks för att ha begått sexuella övergrepp i krig och konflikter kan ställas inför rätta.

Min fråga till Biståndsminister Gunilla Carlsson är om regeringen avser ge stöd som främjar att våldtäkter prövas av domstol i Kongo-Kinshasa?