fredag 21 maj 2010

Nej till bordeller i Jönköping

Via Liberala Gruppen lyfte Annie Johansson C in frågan om legalisering av prostituions i riksdagen. Därefter la Johanssons parhäst Fredrick Federley C fram en motion om att riva upp sexköpslagen. Ytterligare en person i samma krets kring Timbro, Och Camilla Lindberg FP föreslår att bordeller inrättas. Att vara prostituerad innebär att helt ge avkall på sin integritet, att mot betalning släppa in en okänd i sin mest personliga sfär. Prostitution kan därför inte bli något vanligt jobb. Tankar på att legalisera sexköp och öppna bordeller väcker därmed en naturlig följdfråga: Om prostitution på bordeller ses som vilket jobb som helst, vad hindrar då arbetsförmedlingen från att hänvisa arbetslösa kvinnor och män till de arbetsplatserna? Den borgerliga arbetslinjen når plötsligt nya höjder!

Jag och S-kvinnor vill istället gå en helt annan väg. Vi vill skydda dem som utnyttjas genom att skärpa lagstiftningen. I dagsläget innebär brott mot sexköpslagen i första hand böter och vid grövre brott fängelse i upp till 6 månader. S-kvinnor anser att straffsatsen bör förändras så att förövaren i första hand ges fängelsestraff och böter endast vid mycket förmildrande omständigheter. Hårdare påföljd kan förändra attityden till sexköp så att fler inser att det faktiskt är ett grovt brott. Detta är viktigt inte minst eftersom så få fälls för brottet. Svårigheterna att bevisa brott gör nämligen att många köpare fälls för försök till köp av sexuell tjänst, och inte för ett fullbordat brott.

Även om sexköpslagen och synen på prostitution inte blir en valfråga så avgör ändå valet sexköpslagens framtid. Det har boregliga ledamöter visat på ett tydligt och skrämmande sätt. Och bristen på maktanalys är slående. Det är svårt att finna kvinnor eller män som med en stabil social och ekonomisk ställning frivilligt säljer sex. Den som köper sex är den som har pengarna och därmed makten. Säljare och köpare är alltså inte som några jämlikar som ingår en affärsöverenskommelse. Den ojämlika maktbalansen är också bakgrunden till att sexköpslagen straffar köparen och inte säljaren.

En utredning om effekterna av sexköpslagen pågår och ett slutbetänkande kommer i juni. Men låt oss redan nu åtminstone slå fast att sexköpslagen inte varit ett slag i luften. Rikskriminalpolisen menar att det finns tecken på att lagen underlättat arbetet mot människohandel. Lagens normgivande effekt är också betydelsefull. Samhället skickar en signal om att köp av sexuella tjänster är ett övergrepp och att det är köparens handling som är straffvärd och den säljande parten som är skyddsvärd. Jag välkomnar en debatt om en skärpning av sexköpslagen.

Hur regeringspartierna ser på lagen om köp av sexuell tjänst är höljt i dunkel. Men det är tydligt att de medvetet öppnar upp för dagens skrämmande debatt. Men deras tankar på att riva upp sexköpslagen blir svåra att hinna förverkliga innan valet i höst. Jag tror inte heller att vare sig regeringen som helhet eller Folkpartiet vill gå till val på löftet om att öppna bordeller i stder som Jönköping, Värnamo och Eksjö. Så även om sexköpslagen och synen på prostitution inte blir en valfråga så avgör ändå valet sexköpslagens framtid. Skyddet för intigritet omfattar även kroppslig intigrieet och kan därför inte begränskas till frågor som FRA:s signalspaning.

publicerad i Folkbladet Jönköping 21 maj 2010