lördag 15 maj 2010

Fri från Nato har Sverige en friare röst

Jag skriver på Höglandsnytt.se: Som socialdemokraternas representant ingår jag i regeringsdelegationen till nedrustningskonferensen som pågår under maj. Översynskonferens om ickespridningsfördraget NPT är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot kärnvapen.
Är 2005 kom man inte ens fram till ett slutdokument. Men förutsättningarna för att uppnått resultat ser nu ljusare ut efter president Obama och premiärminter Medvedev uppgörelse om ett nytt Start-avtal. Och genom vårt långvarigt engagemang i nedrustningsfrågor har vi förutsättningar att driva på i New York och samverka med likasinnade länder.

Att Sverige inte är medlem i Nato med dess säkerhetsstrategi ger oss en friare röst. Vi har även avstått från delar i vårt kärnkraftsprogram. På så sätt visar vi på exempel för länder som vill ha kärnkraft men där omvärlden oroar sig för koppling till kärnvapenspridning på sikt.

Utrikesminister Carl Bildt la vid konferensen fram regeringens positioner. Dock utan Blix-kommissionens internationellt erkända och väl mottagna förslag eller att nämna en kärnvapenkonvention. Flera länder har sedan NPT:s tillkomst skaffat kärnvapen. Nordkorea har genomfört provsprängningar. Indien och Pakistan har utanför internationella kontrollregimer utvecklat kärnvapen.

Sveriges brist på agerande i Nuclear Suppliers Group, då överenskommelsen mellan USA och Indien om samarbete i nukleära frågor godkändes upprörde och påverkar ickespridningsavtalet, NPT, negativt. Iran misstänks för att försöka skaffa sig kärnvapen.

Samtidigt som Israel antas inneha kärnvapen finns det en resolution om att göra Mellanöstern till en region fri från massförstörelsevapen. Nukleärt terrorism är ett nytt hot. Socialdemokraterna la redan 2008 fram ett ambitiöst program för nedrustning. I vårt 12-punktsprogram ligger dagens öppningar för att bidra till konkreta resultat för nedrustning och icke-spridning. Vi vill återgå till en aktiv politik Målet är en fullständig avveckling av alla massförstörelsevapen, såväl nukleära som kemiska och biologiska. Det är därför vi har lagt huvudvikten vid dessa vapen i vårt nya nedrustningsprogram.

Arbetet med att få till stånd fullständiga förbud mot minor måste intensifieras men S-kvinnor är tydliga, vi vill även en konvention mot kärnvapen i slutdokumentet från NPT-konferensen. I Inga Thorssons anda fortsätter vi gå före i kampen mot kärnvapen. När nu nedrustningsfrågorna sätter står på den internationella dagordningen och NPT-konferensen pågår så har vi möjlighet att ta konkreta initiativ. Arbetet mot NPT kräver även basresurser som ett rimligt sekretariat. EU:s potentiella kraft blockeras idag av Frankrike, som inte delar visionen om en kärnvapenfri värld. Ett misslyckande likt 2005 skulle underminera nedrustningsarbetet och den globala ickespridningsregimen. Sverige har med sina nedrustningstraditioner har ett särskilt ansvar i de pågående förhandlingarna. Jag gör det men kommer Carl Bildt att axla detta ansvar.
http://www.hemsidan.net/?n=16552

För övrigt så läser jag på DN om att en kärnvapenfri zon i Mellanöstern kan bli vägen till avspänning mellan Israel och Iran. Och att en sådan zon är det mest handfasta förslaget hittills när avtalet om ickespridning av kärnvapen nu ses över. Initiativet är bra, men först måste Israel-Palestinakonflikten lösas, menar fredsforskaren Peter Wallensteen. Jag skulle önska, men tror verkligen Wallenseen att MÖ konflikten kan lösas innan juni månad? I praktiken har det inte hänt något med MÖ-resulutionen. som är från 1995! Och idag är det mest konstruktiva förslaget att denna resulution lyfts in i en "egen"process som i det förslag Ryssland lagt fram och även sagt sig vilja stå värd för. Även om allt ännu kan hända förvånar DN:s naivitet mig något