torsdag 13 maj 2010

NPT i Tidningen Broderskap

Så här skriver Tidningen Broderskap: I FN skrapan i New York pågår just nu översynskonferensen om ickespridningsavtalet NPT. Riksdagsledamoten och broderskaparen Carina Hägg är på plats.
– Det har varit överhängande dystra historier sedan NPT-mötet för fem år sedan, därför är jag jätteglad att kunna säga att atmosfären är väldigt positiv här.
Den positiva stämningen till trots. Carina Hägg är kritisk till hur både Sverige och EU agerat framtill konferensen. Hon är inte heller imponerad av inledningstalen.
– Carl Bildt gav inga initiativ och sa ingenting nytt. Det är en stark kontrast till hur det brukar vara, Sveriges tidigare regeringar har ju varit väldigt pådrivande i de här frågorna.
Trots tidigare svenska initiativ från Socialdemokratiska regeringar som Blix-kommissionen och utredningar, som den ledd av Maj-Britt Theorin, har de senaste översynskonferenserna inte lett någonstans. Hon riktade massiv kritik mot alliansregeringen som inte tog upp frågan under EU ordförandeskapet, även Urban Ahlin (S) utrikespolitisk talesperson ställde sig frågande till varför tidigare utredningar som faktiskt innehåller konkreta förslag till nedrustning och ickespridning av kärnvapen inte uppmärksammas eller lyfts av regeringen.
Carina Hägg är heller inte nöjd med EUs utrikesminister Catherine Ashton tal som hon säger var tandlöst och märkt av kompromissande.
Carina Hägg undrar också varför Catherine Ashton inte närvarade vid Irans framförande.
– Jag ser det som ännu en lam kompromiss för att slippa ta ställning.
Irans president Mahmoud Ahmadinejad orsakade heta reaktioner med sitt anförande när han upprepade gånger angrep USA och anklagade överenskommelse med Ryssland för att vara kriminell.
– Riktlinjerna i NPT är otydliga vad gäller fredlig framställning av kärnkraft. Min mening är att Iran medvetet försöker hålla sig så när gränserna som det bara går i NPT-avtalet, säger Carina Hägg.
Hon säger att det handlar om det välkända problemet att avtalet just inte är tillräckligt konkret. En av konferensens viktigaste uppgifter är att komma vidare i frågan om Mellanöstern som en kärvapenfri zon. Israel, som förmodas ha kärnvapen, är den besvärligaste parten i visionen om ett kärnvapenfritt Mellanöstern. Alla fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet stöder ett kärnvapenfritt Mellanöstern och enligt utrikesminister Hillary Clinton är USA redo för konkreta åtgärder för att nå målet. Afrika och stora delar av Asien och Latinamerika är redan kärnvapenfria zoner.
– Det pratas ju om att använda supermajoritet och det är ett stort steg och ett initiativ på att bryta väg framåt.
Supermajoritet innebär att minoriteten inte kan förhala beslut och till och med begrava förslag.
Länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA lämnade salen i protest under Mahmoud Ahmadinejad tal, även Finlands representant tågade ut.
– Det innebär ju att man visar sympatier med länder som Frankrike, vars intressen ligger mer åt ickespridning än åt nedrustning, säger hon.
Dessutom säger hon att Finlands agerande under Irans tal visar på oenigheten inom Norden, när det gäller nedrustning och ickespridning av kärnvapen.
– Det är synd att vi inte kan samla oss, speciellt nu när Norge har gjort väldigt mycket för att stödja kommissionen mot kärnvapen, säger hon.
Historiskt sett var det finska presidenten Urho Kekkonen som tillsammans med dåvarande Sovjetunionen som tog initiativet till en kärnvapenfri zon i Norden, i början på 1960-talet. Det stod emellertid klart att NATO inte kunde godta att alliansmedlemmarna Danmark, Island och Norge deltog i en kärnvapenfri zon. När nu Norge tillsammans med bland andra Belgien ändå uppmanat USA att ta bort det amerikanska kärnvapen från europeiska militära baser bör Sverige var med mer aktivt, anser Carina Hägg.
Hon säger också att anledningen med konferensen är att träffas för att lyssna på varandra.
– Jag tror inte på de tomma stolarnas politik och tycker det vara bra att svenska delegationen satt kvar, säger Carina Hägg.
Maj-Britt Theorin sa på ett seminarium på ABF-huset för några veckor sedan att det krävdes påtryckningar från folket för att politikerna skulle börja agera på alvar för en kärnvapen fri värld. Carina Hägg håller med.
– Jag ska träffa civilrättsorganisationer som läkare mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och lyssna på deras åsikter, de har mycket viktigt att säga, menar hon.
Nedrustningskonferensen startade för ungefär en vecka sedan. 189 länder deltar i mötet som förväntas pågå till 28 maj.
/av Hanna Hellström Tidningen Broderskap