måndag 17 maj 2010

Jag välkomnar samarbetet för att avväpna SD

Enligt TV-4nyheterna(http://www.nyhetskanalen.se/1.1640225/2010/05/17/samarbete_for_att_stoppa_sd) , är tre av fyra kommunpolitiker bredda att samarbeta över blockgränserna för att förminska främlingsfientliga SD:s roll på den svenska politiska arenan. Det är ett glädjande besked eftersom vi riksdagspartier har en gemensam nämnare oavsett blocktillhörighet, nämligen att respektera människors lika värde i det svenska samhället och inför lagen. Det har inte undgått någon att Sverigedemokraternas enda politiska vapen de senaste åren varit en politik som bygger på rädsla och förakt istället för hopp och förbättring.

Jag som många andra är fullt medvetna om att allt inte ligger rätt till vad gäller integration och anpassning av både gamla och nyanlända flyktingar och invandrare i vårt land.

Självklart har vi folkvalda ett betydande ansvar för att förbättra situationen. Att skapa förutsättningar för de nyanlända att lära sig det svenska språket och komma i kontakt med arbetsmarknaden är enligt min mening direkt avgörande för att skap ytterligare förutsättningar för samlevnad och samförstånd mellan olika kulturer och folk i vårt svenska samhälle.

Jag kommer att gå till val med ett enkelt budskap i integrationsdebatten: delat ansvar för de nyanlända och oss som lever i Sverige. Vi folkvalda och våra myndigheter är skyldiga att visa vägen för de nyanlända och de som söker sig till vårt land oavsett skäl är skyldiga att så snabbt som möjligt ta till sig de regler och sedvanor som är gällande i Sverige. Allt för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande och bidra till den svenska välfärden som de är så välkomna att förbättra och få del av.

Jag välkomnar samarbbetet för att vväpna SD och kommer med bestämdhet att lyfta upp de goda exemplen från våra kommunpolitiker i debatten med riksdagskollegor och uppdatera er om utvecklingen här på min blogg.