onsdag 31 oktober 2012

Svar till Eskil Erlandssons (C)


Jag tar gärna i för att rädda jordbruket! Allt fler inser att regeringens politik är ett svek mot svenskt jordbruk och mot ett progressivt miljöarbete. Det känns sorgligt att se landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och hans ivrige påhejare Bengt-Anders Johansson (M) snärja in sig i sina krystade påståenden.

Vår lantbruk förtjänar konkret stöd istället för dåligt underbyggda argument.

Men tack och lov brukar sanningen vinna till slut.

Borgerlighetens miljöinsatser får svidande kritik. Ett exempel är beslutet att ta bort all koldioxidskatt på värme och el. Varför frågar sig initierade bedömare och befarar att det här ökar istället minskar förbrukningen av fossila bränslen. ”Är det någon som tänker?” undrar Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson lakoniskt. Frikostigheten vad gäller utsläppsrätter ses med samma missnöje. Och lyssnar vi på folkpartisten Marit Paulsens utläggningar i EU-parlamentet ter sig Erlandssons och Johanssons resonemang ännu mer ogrundat. Marits linje, att EU:s jordbruksbudget borde minskas med 25-30 procent, kan ju inte gärna gagna svenska lantbrukare. Snarare är det som LRF säger – att det försämrar de svenska och europeiska böndernas konkurrenskraft.

En sammantaget bakåtsträvande politiken som enbart leder  till att det svenska lantbruket får det ännu svårare. Eftersom Erlandsson och Johansson representerar nuvarande politiska majoritet är det märkligt att man inte gör något åt situationen. Sedan alliansen fick makten har över 2000 mjölkproducerande bondgårdar lagts ner (SVT Agenda 21 oktober).

Så varifrån det yppas tomma ord är uppenbart.

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag som stärker svenskt jordbruk och främjar miljön. Beskrivningen ”kostnadschock” är förstås en medveten snedvriden beskrivning signerad av herrarna på andra sidan. Vi har en stark vilja att minska utsläppen. Därav skatten på handelsgödsel. Men samtidigt ökar vi anslagen med 120 miljoner kronor till projekt som minskar övergödningen. En satsning tänkt i form av utvecklat stöd till lokala åtgärder. En rustning inför framtiden förutsätter att jordbruket utvecklas hand i hand med en innovativ miljöteknik. Visst innebär det kostnader, men det är utgifter vi är villiga att vara med och bära. Vi vill ge alla lantbrukare som producerar biogas en ersättning för deras miljöinsats.

Medan Centerns partiledare Annie Lööf mumsar på en jätteräka – och tycks missa alla miljölarm – står vi socialdemokrater redo med ett kraftfullt handlingsprogram. På ett sätt hade alltså Erlandsson rätt i sitt förra inlägg. Jag tar i från tårna när det gäller lantbruk och miljö.

Ni däremot tar ju inte i alls.

Min insändare liksom replik till BA J och slutreplik till Jordbruksminster Eskil Erlandsson är publicerade i VN.