onsdag 21 april 2010

Somalia

Jag använde väntetiden i Nairobi även till att få en bild av regionen med Somalia. Sverige bevakar Somalia huvudsakligen från vår ambassad i Nairobi, Kenya. Sveriges ambassadör för Somalia är baserad där liksom det svenska biståndskontoret för Somalia. Många somaliska politiker finns också i Kenya på grund av säkerhetsläget på hemmaplan. Och man hitta här flera NGO. Den bild som ges är i Nairobi är att Somalias nuvarande regering är mer inkluderande än på länge. Och regeringen hade förra året när de tillträdde också ett bretts stöd. Men det krävs framsteg för att inte befolkningens besvikelse ska ta överhanden. Av lätt förståeliga skäl har man liten erfarenhet av förvaltning och om själva hantverket för hur man sköter ett land. Presidenten ses såväl som en marionett som den som ger hopp om att kunna skapa fred. Somalia är inte de politiska kompromissernas förlovade land.

Sverige bidrar med 100 miljoner till kortvariga insatser av humanitärt slag till Somalia och avsätter 90 miljoner till långsiktigt bistånd. Tusentals flyktingar tar sig till grannlandet Kenya men också till Djibouti och Jemen. Och många söker sig vidare upp mot Europa och till en tryggare tillvaro.

Vi i den rödgröna oppositionen är däremot starkt kritisk till att Sverige ska delta i utbildningen av 2 000 somaliska soldater. Och det var inget som jag hörde några krav om i Nairobi med de jag talade med. Det har också talats som en storoffensiv men nu tonas just det ner. konflikten har många lager och grannländerna bidrar till instabilitet. Afrikanska Unionen, AU finns på plats sedan 2007 fmed mandatet att bidra till en stabilisering.

Det finns extrema grupper som har en inhemska agenda och de som driva av personer utifrån och har en mer global agenda av det extrema snitt vi sett i Afghanistan och där finns även bla afghaner med vapen i hand. Grupper som söker sig till stater som inte kan upprätthålla rättsstaten och trygga människors säkerhet. Och det rapporteras om tokigheter som förbud av att ring in med skolklocka för det liknar kyrkkockor. Nödhjälp har inte kunnat distribueras på grund av kvinnlig personal.

Av alla barn under fem år lider 20 procent av akut undernäring.Och innan de blir fem år har 20 procent av de somaliska barnen dött. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), riskerar en av tio kvinnor att dö under graviditet eller förlossning så att Sida går in med 30 miljoner kronor till arbetet mot mödradödlighet och barns överlevnad och skolgång i Somalia 2009-2010 är mot bakgrund av dessa siffror. Partner i arbete är barnfonden Unicef, Världshälsoorganisationen WHO och befolkningsfonden UNFPA. Arbetet är en del av den gemensamma plan (The United Nations Transitional Plan) för Somalia som upprättats av alla FN-organ som verkar i Somalia i samarbete med somaliska partner och Världsbanken. Läkare Utan Gränser beskriver hälsoläget som bland det värsta i världen.

Somalia faller i praktiken isär i tre delar, Somaliland, Puntland och Somailand med huvudstaden Mogadishu. Men i Somaliland räknar man Hargeisa som sin huvudstad och i Puntland ser man på samma sätt på Garoowe. År 1991 utropade sig Republiken Somaliland i nordväster sig som självständig, men har ännu inte vunnit något internationellt erkännande. Men EU har ett biståndskontor på plats som Sverige samverkar med. Att UD avråder från resor även till Somaliland och Puntland kritiseras och europeiska politiker ink flera svenskar reser ändå i lugnare delarna.

Somalia är en av "failed state" dvs sönderfallande stat. Men situationen i de olika delarna skiljer sig drastiskt åt. Och den demokratiska utvecklingen i Somaliland får lite uppskattning medan folkus hamnar på det våldsdrabbade områdena. Jag lyfter däremot ofta fram Somaliland som ett positivt exempel i regionen. Och jag har fått information om att priatatackerna från Puntland har dämpats men det har däremot inte piratverksamheten totalt sett. Tvärtom piraterna har ökat sin rörelseyta från Adenviken ut i Indiska oceanen.

Internationella Kontaktgruppen för Somalia har haft möte idag. Men ännu har jag ingen information om vad som kom ut från mötet. Men kanske tog de upp Amnesty Internationals kritik mot den EU-ledda utbildningsinsatsen i Uganda som börjar nästa vecka.