tisdag 6 april 2010

Fiasko för Reinfeldts jämställdhetsbonus

Jag skriver i Höglandsnytt: Statsminister Reinfeldts högerallians har inte förstått vad som egentligen ligger i vägen för ett jämställt familjeliv och ett jämställt samhälle.
Det han hittills bidragit med, dvs. en ineffektiv ekonomisk jämställdhetsstimulans kombinerad med ett vårdnadsbidrag, visar att han innerst inne vill bevara ett traditionellt och förlegat familjemönster.

Däremot är S-Kvinnor glada och stolta över att vi i höstas fick den socialdemokratiska partikongressen att besluta om en tredelning av föräldraförsäkringen. Dagens ojämna uttag av föräldraledigheten försvagar pappornas relation till barnen och bidrar till att återskapa stereotypa föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Men kvinnor föds ju inte med kunskapen om hur man tar hand om små barn, lika lite som män skulle sakna förmåga att vara omhändertagande och etablera nära kontakt med sina barn.

Ändå faller många nyblivna mammor och nyblivna pappor in i traditionella mönster. Men det är viktigt att fler pappor får chans att själva ta hand om sina barn under en längre tid. Omvårdnad om barn är inte någon medfödd kunskap som kvinnor har utan någonting man lär av praktiken. Erfarenheten av de pappamånader som hittills införts visar att inskränkningar i möjligheten att överlåta föräldraförsäkringsdagar verkligen leder till att papporna tar ut fler dagar. När det gäller effekterna av detta jämnare uttag har Försäkringskassan visat att de pappor som är mycket föräldralediga när barnen är små också arbetar mindre övertid när barnen blir större, jämfört med pappor som inte varit föräldralediga alls.

Föräldraförsäkringens utformning, som i praktiken innebär att hushållet förfogar över försäkringen, sticker ut som en avvikelse i ett samhälle där i stort sett alla skatter och transfereringar är individuella. Det var nästan 40 år sedan vi gick över från sambeskattning till särbeskattning vilket på den tiden fick stora effekter på kvinnors förvärsdeltagande. I dag är det väl belagt att det ojämna uttaget av föräldraledigheten har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och chanser till fasta heltidsjobb.

Arbetsgivarna vet att kvinnor till att börja med tar ut nästan hela föräldraförsäkringen. Som en direkt följd av detta tar de därefter ut merparten av VAB-dagarna och går dessutom ofta ner i arbetstid. En enskild kvinnas jobbchanser påverkas därmed av hur andra föräldrar har delat på föräldraledigheten. Arbetsgivare väljer bort kvinnor mer för att de ogillar frånvaro än diskriminering.

En individualisering av föräldraförsäkringen kan väntas få långtgående konsekvenser. Den omedelbara och mest uppenbara följden blir att papporna tar ut en betydligt större del av dagarna. Men det handlar om mer än så. På lite längre sikt kommer detta att förändra föreställningarna om vad kvinnor och män kan och bör göra. För kvinnornas del kommer de ändrade familjenormerna att innebära en starkare ställning i arbetslivet, för männen en närmare och stabilare relation till barnen. En förändrad fördelning av föräldraledigheten är avgörande för att förverkliga målet om en jämställd arbetsfördelning i både det oavlönade familjelivet och det avlönade arbetslivet samt vettiga pensioner. En reformering av föräldraförsäkringen gynnar alla parter.

CARINA HÄGG
Ordförande S-kvinnor Jönköpings län
Publicerad: 2010-04-05 18:30:56 http://www.hoglandsnytt.se/?n=16261