torsdag 8 april 2010

Katolska Kyrkan

Katolska Kyrkan i Sverige uppger att de har upprättat en beredskapsplan för eventuella sexuella övergrepp. Något jag välkomnar. Uppgifter om sexuella övergrepp har länge kommit från länder som USA, Irland och Tyskland men nu senast också från våra grannländer, Danmark och Norge.

Barn som utsatts för övergrepp har förnekats skydd och stöd. Det har istället varit pedofilerna som skyddats av ansvariga inom katolska kyrkan. De präster som borde ställt inför rätta har omplacerats, övergrepp har tystats ner. Utsatta barn är nu vuxna som vågar berätta. Men ännu är det en bit kvar innan Vatikanen kommer till full insikt och drar rätt konsekvens av situationen.

Heliga Stolen är svåväl en stat som kyrka. De finns geografiskt inom EUS gränser och påverkar beslut i regionala organ men återfinns också i FN. Katolska Kyrkan är en maktfaktor och Heliga Stolens beslut sträcker ut sig globalt. Och deras motstånd till sex- och samlevnadsundervisning är dokumenterad och något jag påtagligt mött i mitt arbete. Fler borde välkomna dagens ökade öppenhet. Något som också har bidragit till vad som nu framkommit om allvarliga brott.

Om dagens barn inte ska kunna utsättas för brottslighet på likartade sätt måste oron för att barn i utsatta miljöer ska drabbas tas på allvar. Katolska kyrkan är en aktiv aktör även inom biståndssamarbetet och gentemot barn i många länder. Därför har Biståndsministern att säkerställa att brottsförebyggande åtgärder vidtagits av katolska kyrkan och inom dess biståndsverksamhet generellt. Ett samlat initiativ inom EU gentemot Katolska Kyrkan vore önskvärt. Huvudsakligen ligger det på de styrande i varje land att skydda sina egna medborgare. Samtidigt är EU en stor aktör och biståndet kanaliseras ofta också via Katolska Kyrkan.

Detta är också en fråga jag tar upp med Biståndsminister Gunilla Carlsson. Vi delar säkert uppfattning i denan sak. Men hon har möjligheten att verka för att säkerställa att brottsförebyggande åtgärder vidtas av katolska kyrkan inom biståndets verksamhet som omfattar barn och unga. Och även Sverige och NGO samverkar med Katolska Kyrkans verksamhet och biståndsorgan. Även Sverige har anledning att bidra till arbetet för att skydda dagens barn.

De som begår brott mot barn ska ställas inför rätta oberoende av vilket land övergrepen skett i. Och föräldrar ska inte vara maktösa att skydda sina barn på grund av fattigdomens maktlöshet.

För övrigt är Vatikanen, Heliga Stolen och Katolska Kyrkan samma namn för manlig arbetsplats som fått en stats ställning. Men hur det gick till är en annan berättelse.