måndag 19 april 2010

"FN-styrkan i Kongo bör stanna"

Margot Wallström säger att Lagarna i Kongo-Kinshasa mot sexuellt våld inte efterlevs och att därför FN-styrkans utträde från Kongo riskerar att försvåra arbetet mot våldtäkter. Wallström är som ni vet nu FN:s speciella representant mot sexuellt våld i konfliktområden. Hon besöker Kongo somjag nyligen själv kom från och hon möter i hudsak samma personer som jag träffade i östra Kongo. Wallström besöker för närvarande Kongo och har varit i konfliktområdena. Så jag kan understryka vikten av att hon försöker övertala regeringen i Kinshasa låta FN:s styrka Monuc finnas kvar i landet. President Kabila kräver att de snabbt ska lämna Kongo. Före nästa val och hellst innas självständighetsdagen.
Och när Wallström säger att det inte är Kogos lagar som är problemet så är det bara att hålla med. Hon säger att förmåga att efterleva lagarna är nästan lika med noll. Det är också viljan vill jag säga. Man blir så chockad av det våld och lidande man möter i området att man har svårt att berätta på ett begripligt sätt. Omfattningen av det sexuella våldet och brutaliteten som drabbr tusentals kvinnor och flickor utsätts för i östra Kongo.gör att det interntionella samfundet inte kan vända bort blicken. MONUC kan förändras och förstärkas men FN behövs i Kongo.