lördag 10 april 2010

Högerns skattesänkningar har gett färre jobb.

S i Jönköpings län har årsmöte i Huskvarna Folkets Park idag. Jag sätter kvinnors rättigheter i fokus, då är kampen mot barnfattigdom och för barnomsorg på obekväm tid viktiga delar. Rätt till heltid och delad föräldraförsäkring är två ytterligare frågor som jag pekade på idag. Alla är de prioriterade frågor för oss S-kvinnors. Men det är områden som också ska bli än flers hjärtefrågor.

Vårt län släpar efter på jämställdhetsområdet. Och våren varje valrå har en tendens att utgör kulmen på jämställdhetsfrågor - inte startskottet inför valrörelsen. I årets valrörelse bör fler än S-Kvinnor i vårt än inse vikten av att jämställdhetfrågor hamnar i centrum. Och vi vill gärna samverra kring våra frågor med andra delar av S-familjen och fackföreningar.

Och vi är alla bekymrade över att regeringen under hela den här mandatperioden sänkt skatten, mest för de som har det bäst. Och det är inte kvinnorna som grupp. Det uttalade motivet har varit att det skulle leda till fler jobb. Men jobben har blivit färre för såväl män som kvinnor. Sysselsättningsgraden har minskat med över 100 000 jobb. Arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige än i EU som ett genomsnitt.

Ekonomkåren är helt tydlig med hur regeringens politik är tänkt att fungera. Svenska folket ska betala sina skattesänkningar med lönesänkningar. Men högerns lösningar fungerar inte i ett nordiskt välfärdsland. Regeringens så kallade jobbskatteavdrag – dvs. att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare – har inte skapat ett enda jobb.

Den 19 september går vi till val i Sverige. Då står två tydliga alternativ mot varandra, ett blått, blått och ett rödgrönt. Antingen fortsätter Sverige med ökade klyftor och stora ofinansierade skattesänkningar till dem som redan tjänar bäst. Eller så väljer vi svenska folket en ny färdriktning – med fler jobb, mindre klyftor och ökad jämställdhet. Och för det Vägvalet kommer kvinors röster att vara avgörande även i Jönköpings län.