tisdag 15 maj 2012

Sveket mot invandrartjejer i Jönköping

När jag krävde att avtalet om särskilda riktlinjer för muslimska barn och elever i Jönköpings skolor snarast skulle rivas upp. Så väckte det stark kritk även från politiker om än inte publik. Det är tillsammans med det faktum att avtalet så nyligen konfimerades en inikator på att frågan inte är avklarad. Men behöver göra mer inom Jönköpings kommun men det är primärt de lokala politikernas ansvar.      

Jag hävdade i fredags att det stred mot skolans uppdrag att isolera muslimska tjejer. Idag säger man själva efter ett nämndmöte i kommunen att avtalet strider mot lagen. Nu återstår att se vad Skolminister Björklund FP svarar mig i riksdagen. Men till viss del har vi redan fått svaret. Finns det då fler avtal i landet, finns det något likande på andra områden. Efter vad som framkommit i Jönköpings så ställer man sig fler frågor.

Jönköpings kommuns överenskommelse med de muslimska föreningarna, antagen 1994 och reviderad 2011 på tjänstemannanivå, som rör en rad aspekter inom skolmiljön. Jag har betecknat överenskommelsen som ett svek mot invandrartjejer i Jönköping. 

Uutbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun blev anmäld till Skolverket i just det här ärendet.

Jag har även välkomnar insatser från föreningar och feministiska debattörers som bidrog till att avtalet sattes i fokus. Ansvariga behöver fundera varför ingen slagit larm tidgare, varför dröjde kritiken dröjst så länge när så många har haft kännedom om avtalet.   

- Att dela upp barn och unga i etniska och religiösa grupper är inte bara ett svek idag. Det är också ett svek mot deras framtida möjligheter. Hur ska de tjejer som mår dåligt våga söka hjälp och få den hjälpen när skolan avtalat bort rättigheterna över deras huvuden?  I bästa fall bygger avtalet på okunskap. Men detta är diskriminering av flickor. Däremot forsätter jag välkomna en dialog mellan skola och elever, hemmet, och omgivande samhälle. En dialog grundad på kunskap och inte för att befästa diskriminering eller avtala bort flickors rättigheter och möjligheter.

Barn, flickor som pojkar, ska ha samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös tillhörighet.