torsdag 3 maj 2012

S-förslag som stimulerar samverkan

Arbetslösheten är idag nästan åtta procent i vårt land. Socialdemokraternas vårmotion som presenterades under onsdagen - har ett innehåll som kan vända utvecklingen.

- Vårmotionen är bra. Den har en jobbskapande inriktning!
 
Kärnan i Socialdemokraternas skuggbudget är jobben. Det faller sig naturligt i ett läge när den växande arbetslösheten utgör ett stort problem. Och allra mest bekymmersam är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. 70 000 har varit utan jobb i mer än två år och arbetslösheten bland unga är 25 procent.

En rad åtgärder är föreslagna i Socialdemokraternas vårmotion vilka förhoppningsvis betyder att trenden vänder. Några av dem är direkt riktade mot ungdomsarbetslösheten för att stävja nuvarande höga siffror: ungdomskontrakt, traineeanställningar och sommarjobb för alla.

De förslag och den inrikting som lanseras i vårmotionen är genomtänkta och vettigt utformade.

- Vi har en hög ungdomsarbetslöshet även i vårt län. Och vi står snart inför en skolavslutning som innebär att många slussas rakt ut i arbetslösheten. Satsningarna i vårmotionen är välbehövliga. Det är tråkigt bara att det inte hjälper våra unga idag, snart går en ny årskull unga som nybkade studenter ut i vuxenlivet. Men får de jobb? får de bostad? eller begränsas deras möjligheter?    

Det är ändå skönt att Socialdemokraterna sätter jobbfrågan i centrum. Kommunerna i mina hemtrakter, Värnamo, Gislaved och Gnosjö, är typexempel på orter som lider av den minimala tillväxten i landets industriproduktion. Något behöver göras och jag tror att lösningen går att hitta i Socialdemokraternas ekonomiska paket:

- Sverige är ett litet land. Vi kan inte gräva djupa diken mellan oss. Det måste, precis som föreslås i vårmotionen, finnas en strategisk samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Inte minst det sista överensstämmer väl med mina egna åsikter. Vårmotionens utseende känns i högsta grad bekant.

- Den höga ungdomsarbetslösheten, liksom de ökade socialbidragskostnaderna, är sådant jag själv lyft i mitt riksdagsarbete. Nu tas det också upp i vårmotionen. Det gör mig nöjd, och jag konstaterar att innehållet som sådant utgör en befriande motvikt till situationen vi befinner oss i för ögonblicket:

- Regeringen har ju inte ens en industripolitik värd namnet. I vår motion finns det både insatser som stödjer individen och satsnngar som skapar jobb via forskning och utveckling.