tisdag 8 maj 2012

Pressfriheten trycks tillbaka


Inför pressfrihetens dag den 3 maj kunde jag även konstatera att pressfriheten trycks tillbaka även i Europa. I Belarus kan media inte verka fritt. Länders såsom Ryssland och Turkiet har en svag pressfrihet. I Italien tvinnades den politiska makten och mediakoncentrationen in yttrandefriheten i en maktsfär. Ungerns medielag har fått hård kritik av bla mig. Till området hör traditionell media men också de möjligheter som modern teknik medför. Vi i Europarådet har vid upprepade tillfällen med oro pekat på utvecklingen. Pressfrihet är en förutsättning för demokratin och en omistlig del av de mänskliga rättigheterna. Jag har förvånats över regeringens tystnad.

Har det gjorts tillräckligt för att få Dawit Isaak, Johan Persson och Martin Schibbye frisläppta frågande Väranmo Nyheter. Så länge de Isaak, Persson och Schibbye inte fått återförenats med sina familjer i Sverige har tillräckliga insatser inte gjorts. Deras öden har samtidigt satt fokus på bristen av pressfrihet på Afrikas Horn med fängslade journalister och oppositionella som resultat. Jag beklagar regeringen ointresse för Afrika i allmänhet och Hornet i synnerhet och har förespråkat ett bredare politiskt anslag. I en tid när omvärlden ökar sina kontakter drar sig Sveriges regering istället tillbaka. Enskilda konsulära ärende kräver samverkan och jag hyser gott hopp om frisläppande.